Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Erbjud mammografi även för kvinnor över 75

Det är viktigt att även äldre kvinnor blir undersökta, skriver företrädare för Kristdemokraterna.

Annons

Kvinnor mellan 40 år och 74 år folkbokförda i Gävleborgs län kallas till mammografi vartannat år och undersökningen kostar 200 kronor. Från och med den 1 juli i år utgår ingen patientavgift, vilket vi Kristdemokrater är glada att regionfullmäktige tagit beslut om. Nu visar vi hur viktigt det är att alla kvinnor genomför mammografi, där kostnaden kan ha varit ett hinder för vissa kvinnor. Dessvärre så står kvinnor som är 75 år eller äldre utanför den allmänna mammografiundersökningen.

Mammografi hos kvinnor över 75 år innebar enligt en amerikansk studie upptäckt av tumörsjukdom i tidigare stadier, mindre behandling och bättre sjukdomsspecifik överlevnad jämfört med patienter vilkas tumörer upptäckts i samband med undersökning av patient eller läkare. Författarna drar slutsatsen att kvinnor över 75 år också kan ha fördel av mammografi, i synnerhet kvinnor med lång förväntad livslängd.

Två tusen kvinnor över 74 år insjuknade i bröstcancer i Sverige under 2014 och det är 20 procent av alla nyinsjuknade det året. Med stigande medellivslängd är numera den förväntade återstående livslängden för en 75-årig kvinna åtminstone 12 år. Det är i sig ett starkt skäl att erbjuda äldre kvinnor screening. Ett annat starkt skäl är att de förändringar man hittar i denna åldersgrupp påfallande ofta är just cancer.

Vi kristdemokrater föreslår därför i en ny motion att regionfullmäktige uppdrar till regionledningen att utreda förutsättningar och kostnader för att även erbjuda kvinnor 75 år och äldre regelbundna mammografiundersökningar. Vi anser det vara en viktig rättvisereform och även ett steg i rätt riktning på medicinsk-etisk grund.

Bertil Eriksson (KD)

Ovanåker, gruppledare regionfullmäktige

Lili André (KD)

Gävle, ledamot regionfullmäktige

Anders Bergsten (KD)

Bollnäs, ersättare regionfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons