Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nordanstigsbo får rätt av JO – kritik mot vägran att motivera minskat arvode

En förvaltare för en person i Nordanstigs kommun fick mindre arvode än vad hon hade begärt. Hon var missnöjd över överförmyndarnämndens beslut och att det inte motiverades. Ärendet anmäldes till JO som går på förvaltarens linje. Det är en allvarlig brist, anser JO.

Annons

I februari i fjol lämnade förvaltaren in en årsräkning och redogörelse för 2015 till överförmyndarnämnden. Hon begärde ett arvode samt ersättning för diverse kostnader hon haft i samband med uppdraget.

I oktober 2016 fick förvaltaren ett arvodesbeslut, men då hade överförmyndarnämnden beviljat mindre arvode än vad hon hade begärt. Bland annat hade nämnden inte godkänt hennes reseräkning och ville bara betala ersättning för 105 mil i stället för 170 som förvaltaren hade begärt.

Med anledning av det skickade förvaltaren ett mejl till nämnden där hon bad om en motivering till beslutet. "Det är oforskämt och grymt att ni inte bifogar en motivering" skrev hon bland annat i mejlet. Hon skickade flera påminnelsemejl, men utan att få en motivering.

Överförmyndarnämnden Mitt skriver i ett yttrande till Justitieombudsmannen att handläggaren tyvärr missade förvaltarens första mejl eftersom det hade hamnat i skräpposten, men att handläggningen i övrigt uppfyllde lagens krav.

JO går dock på förvaltarens linje. Det står klart att arvodesbeslutet saknade en motivering, trots att det handlade om myndighetsutövning mot förvaltaren och beslutet gick henne emot. "Detta var fel. Nämnden skulle ha motiverat beslutet, helst i dess helhet men i varje fall i de delar som gick förvaltaren emot", konstaterar JO.

Mer läsning

Annons