Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftutbyggnaden kräver mer vattenkraft

Annons

De omfattande utbyggnadsplanerna på vindkraft i Norrland kommer att kräva mer vattenkraft för att klara regleringen. Vindkraften är beroende av vinden och när den inte räcker till så måste det finnas andra kraftslag som tar över.

Vattenkraftverk är den mest effektiva reglermetoden då vatten kan sparas men inte el. Elen tillverkas i samma stund som den förbrukas och har vi inte balans i vårt kraftsystem så får vi allvarliga problem.

En annan viktig faktor är att det måste finnas ett kraftfullt elnät som kan skicka elen dit där den bäst behövs.

Ska vi upp till de nivåer som EU ställt på oss vad gäller förnyelsebar elproduktion så måste även vattenkraften utvecklas. Vindkraftverk kräver reglerkraft och i Sverige är det vattenkraften som reglerar så att det finns en balans mellan förbrukning och produktion.

Hittills har vattenkraften räckt till men med de mycket stora utbyggnadsplanerna för vindkraft som finns så kommer reglerkraften från vattenkraften att vara den trånga sektorn.

Svenska kraftnät pekar i en rapport ”Storskalig utbyggnad av vindkraft” på att det vid en utbyggnad på 4000 MW så krävs det ca 600-800 MW ny reglerkraft. Bara Markbygdsprojektet utanför Piteå har en effekt på 2500-4000 MW.

I ett läge där vattenkraften får en ny och viktigare roll så finns det även orosmoln för den befintliga produktionsförmågan.

Vattenkraften begränsas idag vid omprövningar av vattendomar . De omprövningar som hittills gjorts har lett till att man dragit ned vattenkraften med 5 procent. Om vi räknar om detta till hela den svenska produktionskapaciteten på cirka 60 TWh så leder till en minskning på cirka 3,5 TWh, vilket är nästan dubbelt så mycket som dagens totala vindkraftproduktion.

Vattenkraften har en nyckelroll i det framtida energisystemet och är en förutsättning för att klara vindkraftutbyggnaden, de effektökningar som nu görs i befintlig vattenkraft kommer inte att räcka till.

Vi har i Norrland ett guldläge att bidra med förnyelsebar reglerkraft inte bara i Sverige utan för hela norra Europa. Vattenkraften har en stor potential och enligt IVA så finns det 24 TWh outbyggd vattenkraft, tar man bort nationalälvarna så finns ungefär hälften kvar och med stor miljöhänsyn så skulle åtminstone hälften eller ca 5 TWh kunna utnyttjas.

Får inte vattenkraften behålla och utöka sin produktionsförmåga kommer vi att tvingas bygga fossildrivna kraftverk för reglering.

Det vill varken energibranschen eller klimatet.

Vi måste helt enkelt göra en avvägning mellan lokal miljöpåverkan och global.

 

Mer läsning

Annons