Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraften misskrediteras

Vi i Hälsinge Vindkraftförening har under lång tid verkat för ett lokalt ägande av de vindkraftverk som utan tvekan kommer att byggas i landskapet.

Vi anser också att det är viktigt att lokalbefolkningen gynnas med så kallad bygdepeng som kompensation för intrång i allemansrätten.

Under flera år har vi emellertid fått se ett antal insändare vars enda syfte varit att misskreditera utbyggnaden av vindkraft. Ibland från kärnkraftslobbyn och ibland från lokala aktörer som oroar sig för att naturvärden ska gå till spillo och att landskapsbilden ska förfulas. Visst kan man tycka att landskapet i vissa fall förfulas av vindkraftverk, men vi måste sannolikt acceptera detta ingrepp i naturen under en begränsad följd av år med tanke på den kommande oljebristen.

Den energiförbrukning som vi på grund av låga oljepriser har tillåtit oss att öka katastrofalt under de senaste drygt 50 åren kan inte strypas över en natt. Vindkraften ger i dag en av de bästa möjligheterna att mildra omställningen. Vi som är vuxna i dag kommer att påverkas av detta men det kan samtidigt rädda levnadsmiljön för kommande generationer. Vindkraftverken kan när de så småningom ersätts av bättre energikällor dessutom relativt enkelt rivas utan att lämna långsiktiga spår efter sig.

Vi kan med stöd av Energimyndigheten fastslå att den vindel som produceras i Sverige till stor del ersätter kolkondenskraft i Danmark, Tyskland och Finland. Antingen genom att vi slipper importera kolkraft eller genom att Sverige exporterar vindel.

Risken för fågeldöd är också minimal enligt en rapport från Naturvårdsverket 2009 och enligt samma Naturvårdsverk är det heller inte stor påverkan på det marina livet annat än under uppbyggnadsfasen.

Ett av de mest oseriösa påståenden som figurerat är att vindkraftverken producerar el endast cirka 20 procent av tiden. Ett vindkraftverk producerar el under 70–90 procent av årets timmar. Att vindkraften kräver en stor mängd reglerkraft stämmer heller inte eftersom det finns mycket lättreglerad vattenkraft i både Norge och Sverige och att vindkraften till stor del reglerar sig själv när den är spridd över landet.

Subventionering av vindkraft är en annan flitigt åberopad stötesten. Där är det också viktigt att framhålla att vindkraften spelar på samma planhalva som övrig förnybar elproduktion, vilket innebär att man har tillgång till de elcertifikat som alla elkonsumenter är med och betalar med cirka 6 öre kWh. Där står vindkraften för cirka 20 procent och biobränslen för cirka 70 procent. Det är också viktigt att påtala det faktum att ett verk i normaldrift på mindre än ett år producerar den energi som gått åt för tillverkning, transport, bygge, drift och rivning.

Styrelsen

för Hälsinge Vindkraftförening

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel