Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill stoppa vindkraftsprocess

Miljö- och byggnämndens ordförande i Bollnäs överklagar byggloven för två vindkraftverk – i grannkommunen Söderhamn.

Annons

I slutet av februari beviljade bygg- och miljönämnden i Söderhamn bygglov för två vindkraftverk på Åsboberget i Flor – nära kommungränsen mot Bollnäs.

I det aktuella området söder om Glössbo vill vindkraftbolaget Eolus bygga sammanlagt fem verk, varav tre på Skogberget – på Bollnässidan av gränsen. Men där har miljö- och byggnämnden i Bollnäs sagt nej till bygglov.

Det beslutet har Eolus överklagat i flera led och ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen i Östersund.

Nu blir också de två planerade vindkraftverken på Söderhamnssidan av gränsen ett överklagningsärende. Beslutet om bygglov har överklagats av miljö- och byggnämnden i Bollnäs – via ordföranden Bo Lindgren (S) – som vill att länsstyrelsen upphäver beslutet.

– Vi vill inte ha några snurror på vår sida av gränsen. Ett skäl som har tillkommit, är att det pågår ett arbete i kommunen med att hitta "lågstrålande" områden, där det finns möjlighet för elöverkänsliga att bosätta sig – och ett tänkbart sådant område finns här, säger Bo Lindgren.

Nu hoppas Bo Lindgren att det ska finnas intresse i Söderhamn för ett gemensamt område med låg strålning söder om Glössbo:

– Annars kan vi ju inte skydda ett område i utkanten av vår kommun. Så nu vill vi stoppa upp processen, för att få tid att kolla om Söderhamns kommun har intresse av detta.

Har ni haft några kontakter i frågan hittills?

– Vi har inte hunnit ännu, men det är avsikten. Och vi har ett inbokat möte med presidierna för miljönämnderna i Hälsingland under våren, där vi kan ta upp det.

I sin överklagan till länsstyrelsen, tar Bo Lindgren också upp nämndens tidigare argument mot en vindkraftspark i området.

Argumenten handlar bland annat om att vindkraftverken skulle medföra en oacceptabel negativ påverkan på landskapsbilden och bli väl synlig i en kulturbygd, där många människor vistas och rör sig.

Bo Lindgren anser inte heller att vindkraftbolaget har visat vilken hänsyn som kommer att tas till den rödlistade fågelarten smålom.

Annons