Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Vi vill inte smita från ansvaret"

Allt fler vattenkraftbolag tvingas anpassa sina verksamheter till moderna miljökrav. Nu kan bolaget som äger de två verken i Röste tvingas söka nytt tillstånd.

I Åsbacka, norr om Bollnäs, finns de två kraftstationerna Bergfors Övre och Nedre. Båda ägs numera av Bergfors Kraft AB, som köpte kraftverken hösten 2013.

Enligt tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Gävleborg saknar emellertid bolaget tillstånd för sin vattenkraftsverksamhet i Galvån. Myndigheten förelägger därför Bergfors Kraft AB att senast den 30 april 2015 söka tillstånd för sina vattenkraftverk med tillhörande dammar.

– I dagsläget finns det inget som visar hur verksamheten ska regleras, säger Hans Sjöberg vid länsstyrelsens miljöskyddsenhet. Vill vi att ägaren ansöker om tillstånd så att villkoren för verksamheten kan utredas.

Dessutom förbjuder länsstyrelsen idrifttagning av det sedan flera år inaktiva Bergfors Nedre till dess att tillstånd för verksamheten utfärdats.

Enligt ett EU-direktiv måste varje medlemsland säkerställa att sjöar och vattendrag har en god ekologisk status och är så lite påverkade av mänsklig verksamhet som möjligt.

– Hittills har vattenkraftbolagen levt i en sorts frizon och fått tuffa på som de velat. Men precis som att industrierna inte längre får ha utsläpp i samma omfattning som i början på 1900-talet börjar vattenkraften också anpassas till dagens miljökrav, säger Hans Sjöberg.

Organisationen Älvräddarna begärde redan 2012 att länsstyrelsen skulle göra en tillsyn av kraftverken Bergforsverken.

– Vattenkraftbolagen har haft det väldigt enkelt och i princip fått göra som de velat utan någon miljöhänsyn. Det börjar bli bättre, men vi har en lång bit kvar att gå, säger Marcus Zäll, en av organisationens representanter i Hälsingland.

Bergfors Kraft AB anser sig emellertid ha tillstånd för sin verksamhet genom urminnes hävd och planerar att överklaga beslutet. De hänvisar bland annat till ett privilegiebrev samt en häradsdom från 1857 som stöd. De anser därför att länsstyrelsen inte har något lagligt stöd för att tvinga dem att söka tillstånd eller att fröbjuda igångsättandet av det nedre kraftverket.

– Vi vill inte smita ifrån ansvar eller kringgå lagar, men vi vill att det ska gå rätt tillväga i alla led, vilket vi inte anser att det här föreläggandet gör, säger företagets Hans Teimert.

Enligt honom är inte parterna i kollisionskurs med varandra, även om de har olika åsikter om mycket.

– Målet är behjärtansvärt och vi har sagt att vi är villiga att diskutera alla rimliga åtgärder. Det är vägen till målet vi inte är överens om.

Länsstyrelsen anser sig däremot ha rätt och hänvisar till att Mark- och miljödomstolen tidigare beslutat att "urminnes hävd" och privilegiebrev inte anses utgöra giltiga tillstånd för vattenverksamhet i dag.