Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi vill ha en säker väg till skolan!

Det är mycket trafik och bilarna kör fort på vägarna i Arbrå. Eleverna i årskurs 1 på Arbråskolan skriver en insändare om sin skolväg. Trafikverket ger eleverna ett svar direkt.

 

Vi i årskurs 1 på Arbråskolan har arbetat med trafik och säkra skolvägar under en period. Under arbetet har vi tänkt på att vår egen skolväg har blivit mindre säker. 

När vi går till skolan måste vi korsa Bondegatan och tidigare har det funnits ett övergångsställe där. Det övergångsställe som funnits där är borttaget vilket gör att det inte längre är säkert att korsa gatan, då det är väldigt mycket trafik där.

Läs också artikeln: Eleverna vädjar till Trafikverket – vill ha en säkrare skolväg: "Bilarna åker jättefort"

Vi skulle önska att det sattes upp skyltar för övergångsställe med blinkljus samt att det byggs ordentliga farthinder eftersom bilarna kör alldeles för fort här. Det skulle kanske vara bra om gatan också smalnades av så att bilarna inte kan mötas där och att de tvingas sakta ner.  

Många bilar ska svänga in på eller ut från Växbovägen och då kör dom väldigt fort förbi trots att man bara får köra 30km/h.

Vi har rätt till en säker skolväg och kräver att detta åtgärdas snarast!

Eleverna i åk1, Arbråskolan

Svar direkt: Vi är alltid tacksamma när fler engagerar sig i frågor som rör trafiksäkerhet och framför synpunkter och förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Tyvärr kan vi av olika anledningar inte alltid tillmötesgå de önskemål som framförs.

Forskning visar att man som oskyddad trafikant löper 2,5 gånger så stor risk att bli påkörd på ett övergångsställe vid korsande av väg än vid passage där övergångsställe saknas. Övergångsställen är alltså inte alltid en bra åtgärd för att öka trafiksäkerheten, och i synnerhet inte för barn eftersom ett övergångsställe kräver samspel mellan fotgängare och bilist vilket ett litet barn inte kan hantera själv. Att oskyddade trafikanter rör sig utmed och korsar vägen är normalt förekommande trafikmiljö utmed vägar på landsbygden. Trafikverket kommer inte att anlägga något övergångsställe på väg 651, Bondegatan vid Arbrå skola och i dagsläget är inte några åtgärder planerade. Eventuell finansiering ska ligga inom ramen för Region Gävleborgs länsplan.

Redan idag har vägen en högsta tillåtna hastighet på 30 km/h, vilket bilister ska ta hänsyn till, särskilt när det är en miljö där många barn rör sig. Det är förståeligt att man som gående kan känna oro över att de satta hastighetsgränserna inte alltid följs. Polisen är den myndighet som kan stoppa och bötfälla någon som kör fört fort, det är inget Trafikverket kan göra.

Att Trafikverket bygger färre övergångsställen tar sin utgångspunkt i en lag från år 2000, som innebar att bilister fick väjningsplikt mot fotgängare på övergångsställe. Då togs även beslutet att antalet övergångsställen skulle minska och bara skulle finnas på platser där det är ett mycket högt flöde av trafik och där många fotgängare korsar vägen.

Ett av skälen till att vi är restriktiva med nya övergångsställen är att man som fotgängare invaggas i en falsk trygghet, till exempel att man korsar gatan utan att vara uppmärksam på trafiken. Det är också svårt för barn att avgöra om en bil som saktar in faktiskt stannar vid ett övergångsställe eller kör på.

Det tidigare övergångsstället som nämns togs bort och ersattes med en förhöjd passage med särskild belysning år 2001. Övergångsställen är som tidigare nämnts inte någon trafiksäkerhetsåtgärd – utan en framkomlighetsåtgärd. Istället för övergångsställen kan man förbättra trafiksäkerheten genom till exempel farthinder som refuger eller gupp, synpunkter som eleverna framför i insändaren och som vi tar med oss i det framtida arbetet.

Joanna Ljunggren, presskommunikatör med ansvar för nationell pressjour Trafikverket

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel