Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Vi tycks leva i skilda världar!"

Replik till Nordanstigs vård- och omsorgschef Malin Rutström och vice ordförande i kommunstyrelsen Stig Eng (Insänt 25/4) från Anki Hasselvik och Agneta Iveslätt Bohman som får Svar direkt från Eng/Rutström:

Annons

Så vitt vi förstår, förstår ni ingenting! Vi tycks leva i skilda världar!

Kan det vara så att ni inte får höra det vi hör? Till exempel att folk dör hemma i sin ensamhet mot sin vilja och att vårdtagare dör i långa transporter till eftervård, på grund av att kommunen saknar eftervårdsplatser. Det är ovärdigt.

Det gläder oss att ni är stolta över personalen i äldreomsorgen, men hur visar ni er uppskattning – avseende arbetsvillkor, lönesättning och utbildning?

Angående demensutbildning – en webbutbildning kan väl knappast jämställas med teori och praktisk handledning. Är det en utbildning värt namnet, undrar vi?

Låt oss slippa höra diskussionen om så kallade trygghetsboende. Enligt socialstyrelsens tidigare definition är det ett mellanboende och kommer definitivt inte att minska behovet av säboplatser.

Vi ställer återigen frågan: Har Nordanstigs kommun minst antal säboplatser i landet i förhållande till antal personer över 65 år?

Slutligen efterlyste vi en aktuell konsekvensanalys efter nedläggningen av säboplatser på Björkbacken och Hagängsgården. När kommer den? Vad som sades 2014 är helt ointressant idag. Skadan är redan skedd!

Anki Hasselvik

Agneta Iveslätt Bohman

Svar direkt

En felaktighet blir inte mer sann bara för att den upprepas. Det stämmer inte att fler i vår kommun dör hemma mot sin vilja. Skulle det vara så att människor dör i transport till eftervård bör frågan ställas varför de skrivits ut från landstingens slutenvård.

Webbutbildningar är en vedertagen metod som används dagligen av universitet och högskolor. Svenskt demenscentrums utbildningar fungerar utmärkt och har olika nivåer av specialisering. De bygger på Socialstyrelsens riktlinjer och Demenscentrum finansieras av regeringen. Kvalitetssäkring av demensvården sker genom avtal med BPSD-registret där tvärprofessionella åtgärder ökar livskvalitén för personer med demenssjukdomar.

Vår duktiga personal får även praktisk handledning och har minst samma villkor och lönesättning som gäller för omsorgspersonal i resten av landet. Det regleras i kollektivavtal.

Trygghetsboende är visserligen inte ett ämne som intresserar Anki Hasselvik och Agneta Iveslätt Bohman. Trots det är det en mellanboendeform som effektiviserat hemtjänst och hemsjukvård där det införts och har minskat behoven av särskilt boende. Det finns inga logiska argument till varför samma effekter inte skulle uppnås i Nordanstig.

Vår bild av Nordanstigs omsorg kommer från våra medarbetare som dag och natt, året runt inom hemtjänst, särskilt boende och korttidsvård gör ett fantastiskt arbete allra närmast våra brukare. Bilden kommer också från de människor som tar emot omsorgen. Och de är väldigt nöjda om man frågar dem.

Malin Rutström

Stig Eng

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons