Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Växsjö en bland flera små skolor

År 2010 ska vi spara cirka 70 miljoner kronor. Att då göra en stor investering i Växsjö skola är inte försvarbart. I synnerhet som det finns gott om plats på bra skolor som också ser och bekräftar varje elev, inom rimligt avstånd.

I Ljusnan, den 24 september 2009 refererades delar av barn- och utbildningsnämndens, BUN:s, sammanträde den 23 september. Bland annat berördes förvaltningens förslag till yttrande över Växsjö skola.

Ärendet om Växsjö skola hade återremitterats till BUN i början av september 2009 efter det att kommunstyrelsen tagit del av fastighetsgruppens redovisning av investerings- och driftskostnader. En renovering av Växsjö skola skulle kosta drygt 8,8 miljoner kronor och renovering av kök och matsal knapp 1 miljon.

Förvaltningen fick då i uppdrag att formulera ett yttrande.

Den konkreta frågan som politikerna ville ha besvarad var om det fanns andra alternativ för de 41 eleverna i Växsjö än de som tidigare presenterats.

Samtidigt bjöd nämndens arbetsutskott in till en hearing med personal från centrala elevhälsan, personal som arbetar med resultatsammanställningar, rektor, förvaltningschef och för- och grundskolechef. En av orsakerna till mötet var funderingar med anledning av att uppslutningen runt Växsjö skola inte är total, mer än en fjärdedel – ett 15-tal elever – har redan valt att gå på andra skolor.

På detta möte diskuterades den lilla skolans problematik. En problematik som inte bara gäller Växsjö utan alla små skolor. Det har exempelvis också gällt Röste, Undersvik, Annefors och Växbo som tidigare lagts ner. Yttrandet som politikerna sedan fick att ta ställning till innehöll:

* En beskrivning av politikernas lagstadgade skyldighet att garantera en likvärdig skola för alla elever

* En beskrivning av ”den lilla skolans problematik”

* En sammanställning över alternativa lösningar för eleverna på Växsjö skola, samt en analys av hur skolskjutsar, fritids och förskola skulle påverkas

Yttrandet avslutas med förvaltningens synpunkter och lyfter fram det mycket bekymmersamma ekonomiska läge som barn- och utbildningsverksamheten i Bollnäs är inne i. År 2010 ska vi spara cirka 70 miljoner kronor. Att då göra en stor investering i Växsjö skola är inte försvarbart. I synnerhet som det finns gott om plats på bra skolor som också ser och bekräftar varje elev, inom rimligt avstånd,

Elva av BUN:s 13 ledamöter ställde sig bakom yttrandet, som nu går vidare till kommunfullmäktige.

Sedan är det upp till politikerna där att besluta.

Eva Eklund

För- och grundskolechef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel