Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård och omsorg är ingen marknad

Fredrik Jarl tycker att jag har gjort en u-sväng i debatten kring profitmaximering inom vård, utbildning och omsorg efter mitt uttalande om kongressbesluten kring bland annat friskolor. Så är naturligtvis inte fallet.

Annons

Vårt kongressbeslut säjer tydligt och klart ifrån att skolan inte skall vara en del av marknadsekonomin utan en del av den svenska välfärden. Vår principiella inställning är att skattemedel avsedda för skolan också skall gå till skolan, vinster skall inte kunna tas ut genom att man ger avkall på kvalitén eller att man väljer bort de elever som har de största behoven.

Vi kommer därför när vi vunnit valet 2010 att kvalitetssäkra förskolan och skolan och se till att skollag, regelverk, insyn och högt ställda kvalitetskrav, till skillnad från idag, skall gälla alla skolor. Vi kommer också att införa ett obligatoriskt samråd mellan kommunen och den som vill starta en fristående skola och då skall det finnas nationella riktlinjer för form och innehåll i ett eventuellt samarbetsavtal, ett samarbetsavtal som skall vara på plats innan en fristående skola får starta.

Utgångspunkten skall vara elevens rätt till utbildning av hög kvalité och att säkerställa att de gemensamma resurserna används för skolverksamhet. Vi vill också införa en lag om investeringsskydd vilket innebär att offentlig egendom inte skall kunna slumpas bort till privata aktörer.

När det gäller övriga välfärdstjänster så är vår principiella inställning den att det är människans frihet att välja mellan olika välfärdstjänster som skall öka, inte utförarnas frihet att välja var verksamheten skall ligga och vilka som skall få tillgång till vad. De alternativ man som medborgare har att välja mellan skall innehålla samma höga kvalité oavsett vem som driver verksamheten.

Skattefinansierad vård och omsorg är ingen marknad och vi avvisar varje modell som ger möjlighet för privatbetalande att köpa sig förtur till den offentligt finansierade välfärden. Vi kommer dessutom att införa bestämmelser som ger medborgare och anställda samma rätt till insyn, meddelarfrihet och påverkansmöjlighet inom privat drivna verksamheter som inom de offentliga, något som inte finns idag.

Vi kommer inte att kunna genomföra detta utan en socialdemokratisk regering vid makten. Högeralliansen är mer intresserad av formen än innehållet, för dem handlar det inte om människans frihet i första rummet utan mer om utförarnas frihet och att bryta sönder vår generella välfärdsmodell, kom ihåg att högern har aldrig accepterat tanken på en generell välfärdspolitik solidariskt finansierad via en progressiv beskattning.

Sven-Åke Thoresen (S)

Ordförande för kommunstyrelsen i Hudiksvall

Mer läsning

Annons