Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var inträffar nästa kärnkraftolycka?

/

Kärnkraftkatastrofen i Fukushima är ett faktum. Radioaktiv strålning kommer att förgifta naturen i många tusentals år. Ett av världens mest högtstående tekniska och administrativa samhällen har misslyckats med att bemästra kärnkraftens risker.

Annons

Samtidigt med bilderna från vätgasexplosionerna i Fukushima kommer nyheterna om nya jätteinvesteringar i Tjernobyl. Den så kallade sarkofagen läcker. Därför krävs en ny inneslutning av den nedsmälta härden. Nu måste hela Europa ställa upp med de mångmiljardbelopp som krävs för att inte radioaktiva läckor ska hota vår och kommande generationers hälsa.

Runt om i världen diskuteras åter kärnkraften som energikälla. Men i motsats till exempelvis Tyskland och Finland är det märkligt tyst i Sverige. Dagens Nyheter och andra liberala tidningar har till och med manat oss att vänta med debatten. De menar att först ska vi studera vad som hänt i Japan.

Det har också förekommit direkt desinformation. Då debattörer hävdat att katastrofen i Japan är en följd av jordbävningen och tsunamin. Därför påstås det att vi inte i Sverige kan drabbas av en motsvarande kärnkraftolycka.

Förvisso ligger följderna av en jordbävning bakom den japanska katastrofen. Men det var avbrott i strömförsörjningen som orsakade haveriet i de fyra reaktorerna och den bristande kylningen i lagren av utbränt kärnbränsle.

Det är inte bara jordbävningar som kan hota strömförsörjningen till kärnkraftverk.

Ingen regering kan blunda för det hot mot medborgarnas hälsa och livsmiljö som verksamma kärnkraftreaktorer utgör.

I en globaliserad värld kommer alltid internationell terrorism att utgöra ett tänkbart hot mot reaktorsäkerheten.. Som en följd av katastrofen i Japan borde den svenska regeringen redan nu ha startat en noggrann analys av hur försvaret av de svenska reaktorerna mot terroristangrepp ska förstärkas.

Oavsett vilken åsikt vi har om kärnkraften som energikälla har vi ett gemensamt ansvar. Vi måste kräva att staten och kraftbolagen gör allt för att minimera riskerna. Vi borde omedelbart få en öppen genomlysning av hur stora risker det finns för strömavbrott. Kan reaktorerna få ström från flera från varandra fristående, reservaggregat? Hur skyddade är dessa mot terrordåd? Om strömförsörjningen ändock slås ut. Finns det då möjlighet att snabbt klara kylningen genom att utifrån tillföra vatten?

Frågor av detta slag borde omedelbart besvaras. Om det visar sig att systemen för strömförsörjning och vattenkylning inte är tillräckligt väl utbyggda måste de svenska kärnkraftoperatörerna snabbt få igång nödvändiga säkerhetsinvesteringar.

Efter Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima vet vi att påståendet att det är osannolikt med kärnkraftsolyckor är falskt. Tvärt om är det sannolikt att världen kommer att drabbas av nya katastrofer i reaktorer och i förvar av utbränt kärnbränsle.

De svenska reaktorerna är gamla. Rapporterna om bristerna i säkerhetsarbetet är återkommande. Skyddet mot ovälkomna besökare är svagt. Mot den bakgrunden kommer oron för kärnkraftens risker att växa.

Kärnkraft är en teknologi som hotar livsmiljön tiotusentals år in i framtiden. Därför krävs att den handhas utan att mänskliga misstag begås. Ett krav som det inte står i mänsklig makt att uppfylla. Därför måste säkerhetskraven vara rigorösa. Därför måste vi få en öppen redovisning av vilka åtgärder som Sverige kommer att vidta för att minimera riskerna för ett reaktorhaveri i vårt land.

Sören Thunell

Mer läsning

Annons