Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Välkommet besked av Alliansregeringen för Gävleborg

Under lång tid har vi regionpolitiker påtalat behovet av stora satsningar på infrastruktur och kompetensförsörjning i vårt län. Dessa satsningar har ansetts vara några av de viktigaste drivkrafterna för näringslivet och regional utveckling.

I väntan på ekonomiskt stöd från staten har Region Gävleborg länge arbetat med analyserings- och planeringsprocesser inom infrastruktur och kommunikation. Detta har skett i nära samverkan med Trafikverket, Näringsdepartementet, andra organisationer och myndigheter, samt näringslivet. Även dialogen med Landstinget, länets kommuner och inte minst närliggande regioner och dess olika aktörer har varit intensiv.

Nu har Alliansregeringen gett besked om en total satsning på 522 miljarder kronor för hela Sverige under perioden 2014–2025, vilket är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av dessa 522 miljarder går 241 miljarder till drift och underhåll, varav 155 miljarder går till vägar. 86 miljarder går till järnvägar vilket är nödvändigt, inte minst för att kompensera det infrastrukturförfall som förorsakats av tidigare S-regeringars försummelser. För att utveckla infrastrukturen satsar Alliansregeringen 281 miljarder.

I Gävleborgs län görs stora satsningar för att utöka kapaciteten och minska förseningar på godsstråket genom Bergslagen, för att snabba upp tågmöten och minska restiden på Dalabanan samt förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet genom att flera av länets vägar byggs om och nya broar anläggs.

En pågående utbyggnad av inseglingen till Gävle hamn för att kunna ta emot större fartyg ingår i satsningen. Syftet är att förbättra logistiken i hamnen och göra det möjligt för större fartyg att angöra Gävle hamn på ett säkert sätt. Förutom att förbättra säkerheten för sjöfarten ska satsningarna sänka näringslivets transportkostnader. Kostnaden beräknas till 346 miljoner kronor, varav 40 miljoner belastar plan 2014-2025.

Nämnas kan också den enkelspåriga ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall, där det har funnits ett växande kapacitetsproblem. Här pågår byggnationer av sju nya mötesstationer, förutom ombyggnader av åtta större och sex mindre befintliga mötesstationer. Syftet är att öka kapaciteten på den överbelastade sträckan. Åtgärderna beräknas kosta 646 miljoner kronor.

I konkurrens med välbehövliga projekt i övriga Sverige är satsningen på dubbelspår söder om Sundsvall en värdefull början och en viktig signal om att ett dubbelspår Gävle – Sundsvall ligger inom räckhåll. Därmed inleds en efterlängtad och historisk satsning på infrastrukturen i länet som kommer att säkra arbetspendlingen och företagens behov av ett väl fungerande godsstråk.

Ingemar Kalén (KD)

Magnus Svensson (C)

Kent Lövgren (FP)

Patrik Stenvard (M)

Alliansen i Regionstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel