Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Utjämningssystemet ska ge förutsättningar för tillväxt i hela Sverige

Sverige har i dag ett skatteutjämningssystem mellan kommuner vars huvudsyfte är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner och landsting över hela landet.

Var man än bor ska man kunna förvänta sig en likvärdig samhällsservice – oberoende av kommunens skattekraft, åldersstruktur eller geografiska storlek. En utgångspunkt är att människor är rörliga och att man kanske växer upp och går i skola i en kommun, har sitt arbetsliv i en annan och går i pension i en tredje. Kostnaderna och intäkterna för kommunerna fördelas därmed inte jämt över hela landet.

Regeringen beslutade 2008 att tillsätta en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommittén fick namnet Utjämningskommittén 08 och har utrett regelverket för skatteutjämningen för att det ska kompensera på rätt sätt och utifrån dagens förutsättningar. Efter många förhandlingar kom utredningens företrädare, som bestod av representanter för samtliga partier i riksdagen, överens om ett nytt förslag till skatteutjämningssystem.

Den största förändringen sker i den så kallade barnomsorgsmodellen. Inskrivningsgraden i barnomsorgen är i dag ungefär densamma i alla landets kommuner, på grund av de olika reformer som införts på 2000-talet, exempelvis maxtaxan och obligatorisk förskola. Det är inte rimligt att utgå från en modell som inte tar hänsyn till denna strukturförändring eller att vissa landsting får för hög kostnadsutjämning för kostnader de inte har.

De finns dock fortfarande de som är kritiska till det nya förslaget. I debatten framställs det ofta att skatteutjämningssystemet skulle hämma tillväxten i just huvudstadsregionen. Vi förstår att olika regioner i Sverige är oroliga för att utjämningssystemet ska slå mot deras tillväxt. Utjämningskommittén har tittat på om det fanns en tillväxthämmande faktor, men forskningen på området ger ingen entydig bild. Studier från Jönköpings högskola visade att förslaget inte är tillväxthämmande, var man bor och betalar skatt har nämligen mycket lite samband var arbetsplatsen är belägen. Detta instämmer även stadskontoret och delar därmed skatteutjämningskommitténs bedömning om att incitament för ekonomisk tillväxt och hur man kan öka sysselsättningsgraden i kommunerna bör göras på annat sätt än inom ramen för inkomstutjämningen.

Nu bereds frågan i vanlig ordning i regeringskansliet. För oss är det en process där både rättvis fördelning och tillväxt ska kunna kombineras. Nya Moderaterna ska alltid se till att man kan leva, arbeta och driva företag i hela Sverige. Det är det och kommer alltid vara det främsta syftet med skatteutjämningen.

Tomas Tobé (M), Margareta B Kjellin (M), Lars Beckman (M), riksdagsledamöter Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel