Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tydligare roller och öppnare politik

/

Avskaffa facknämnderna. Gör kommunstyrelsen till kommunens verkställande styrelse och stärk kommunfullmäktiges roll.

Annons

Arbeta dessutom för att göra det möjligt för människor utan partitillhörighet att ta plats i kommunfullmäktige.

Detta skulle utan tvekan kunna effektivisera den politiska beslutsprocessen. Det skulle tvinga fram en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän.

Och det skulle öppna politiken mot medborgarna.

Idag är beslutsvägarna krångliga och ineffektiva. Samma politiker harvar samma frågor flera gånger innan man slutligen tar beslut.

I värsta fall kan en fråga diskuteras i en nämnds arbetsutskott, i nämnden, i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen, för att slutligen hamna i kommunfullmäktige.

Och då är frågan manglad så många gånger att de som har en avvikande uppfattning i kommunfullmäktige inte kan ändra på beslutet.

Kommunfullmäktiges roll reduceras ofta till att bekräfta det som facknämnder och kommunstyrelse redan har beslutat.

Dessutom sitter en hel del ledamöter i de olika nämnderna, som ingen enda människa har röstat på. De är ditsatta av sina respektive partier. Och inte folkvalda.

Alltför ofta verkar också rollfördelningen vara oklar mellan politiker och tjänstemän. Vem är det egentligen som bestämmer om vad? Och hur går det till?

I stället skulle kommunstyrelsen kunna var den enda driftsnämnden med kommunfullmäktige som debattforum och beslutande organ.

Det kräver att politikerna bestämmer sig för att sätta tydliga mål och ramar och ge mandat åt förvaltningschefer att bedriva verksamheten utifrån dessa mål och ramar.

Dessutom bör kommunen utveckla en långt driven brukardemokrati där brukarna och de som arbetar där har större inflytande, och kanske helt driver egen verksamhet, som ett alternativ till den nuvarande politikerstyrda verksamheten.

Att det finns många politiker som möts i nämnder, diskuterar och besluta ser många som en garant för demokratin. Vi ska inte ha någon elit som styr, färre politiker försämrar den demokratiska processen, säger man.

Men vår typ av politikerdemokrati är ingen garant mot ett så kallat elitstyre. Kolla vilka, och hur många, som egentligen driver besluten i kommunen, formellt och informellt.

Därför vore det bättre med färre politiker och tydligare rollfördelning.

Kan man dessutom öppna kommunpolitiken så att man inte behöver vara en partist som gått den långa vägen för att ställa upp till val till kommunfullmäktige, så kommer det politiska arbetet att bli mer dynamiskt.

Idag har partierna total kontroll över vilka som blir valda. De vågar inte ens sätta upp kandidaterna i bokstavsordning och be väljarna göra ett personval

Nej, de måste göra en egen rangordning som är så gott som omöjlig att rucka på med vårt svaga personvalsystem. Partiets makt är nämligen viktigare än väljarnas demokratiska inflytande!

Alltså, tydligare mål och riktlinjer. Tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Färre, men endast folkvalda politiker. Enklare organisation och kortaren beslutsvägar. Ökad brukardemokrati.

Och ökat inflytande från väljarna.

Det skulle kunna vitalisera kommunens politiska liv.

 

 

Mer läsning

Annons