Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Turerna kring dubbelspår, korridorer och delat spår – nu ska Trafikverket välja

En järnvägstunnel under Hudiksvall utreds inte. Tunneln valdes bort i förstudien.
Men samtidigt valdes två andra alternativ också bort – nämligen de två alternativ som faktiskt utreds.

I en fördjupad studie förkastas det västra alternativet, nära Håstahöjden, ”på grund av att tätortsnära rekreationsområde och många boende påverkas samt att brunnsområdet i Hallstaåsen ligger nära”.

Utan större krusiduller förkastas även det östra alternativet: ”Nuvarande passage genom Stadshotellet kommer inte att föreslås för dubbelspår, men är kvar som enkelspår i kombinationsalternativ”. Och senare i samrådsredogörelsen slår Trafikverket fast att ”ett dubbelspår i markplan i befintligt läge är uteslutet”.

Men trots allt så är det bara de två korridorerna kvar som utreds i skarpt läge. Och Trafikverket ska välja en av dem.

Vi backar tillbaka bandet sex år till våren 2010. Kommunstyrelsen verkar då ha våndats inför ett beslut.

Det var hög tid att bestämma sig för vilka tänkbara järnvägskorridorer förbi Hudiksvall som skulle utredas vidare.

"Passagen av Hudiksvalls centralort är den mest komplicerade delen av sträckan”

Hudiksvalls politiker verkar inte riktigt ha velat släppa tanken på en tunnellösning och för att "bistå i kommunens hantering av frågan" lät Trafikverket ett konsultbolag göra en fördjupad studie.

"Passagen av Hudiksvalls centralort är den mest komplicerade delen av sträckan”, sägs det i studien.

Tre principlösningar för Ostkustbanan förbi Hudiksvall studerades under förstudien:

1. Nytt dubbelspår väster om Hudiksvall och Iggesund.

2. Nytt dubbelspår i tunnel under Hudiksvall - två alternativ.

3. Enkelspår väster om Hudiksvall samt befintlig bana genom stan – alltså ett delat spår.

I det första alternativet skulle spåret dras längs E4, möjligen i tunnel genom Benrangelberget, och en ny tågstation skulle hamna vid avfarten mot Iggesund vid gamla E4. Att gå närmare bebyggelsen avfärdades som sagt.

Alternativ två beskrev ett par olika tunnellösningar. Ett alternativ var en tunnel längs nuvarande spår med station vid dagens läge. Det andra tunnelalternativet hade en tunnelmynning vid Håstahöjden för att svänga österut nära sjukhuset och under Lillfjärden. En ny station, med perrong under jord, skulle byggas vid sjukhuset.

De här tunnlarna var runt åtta kilometer långa.

I tredje alternativet behölls enkelspåret genom stan för persontrafik. Ett västligt enkelspår för godstrafik och vissa snabbtåg skulle dras längs E4.

Flaskhalsproblemet med det delade spåret sattes på pränt redan då, det riskade att ge negativa konsekvenser för hela Ostkustbanan. Men dörren hölls öppen. För trots problemet ”kan detta vara den framtida lösningen för Hudiksvall”, summerades alternativet.

Kommunen levde sedan tryggt i tron att ett delat spår var en tänkbar lösning. Det viktiga centrala stationsläget skulle behållas och godstågen skulle köras utanför stan.

Samtidigt beskrevs stora byggproblem med tunnelalternativen, det talades till exempel om en lernacke vid Lillfjärden och om extrema kostnader.

Signalen var tydlig från Trafikverket: Tunnel kommer inte att bli aktuellt.

Så med den fördjupade studien på bordet och de negativa signalerna från Trafikverket om en tunnel, ansåg kommunstyrelsen att det inte var värt att stånga sig blodig helt i onödan.

Och som sagt: det delade spåret var fortfarande alternativet som hägrade för Hudiksvalls politiker.

Tanken på en tunnel avfärdades därmed i kommunstyrelsens beslut i maj 2010.

Trafikverket tackade och skrotade tunnelidéerna.

Kvar fanns ett västligt dubbelspår längs E4 och ett delat spårförslag, med nytt västligt enkelspår för godståg och nuvarande spår för persontrafik.

Ny majoritet ville försöka med tunnel igen

Men den hösten fick Hudiksvall en ny politisk majoritet efter valet. Alliansen tog över tillsammans med Miljöpartiet. MP ville inte släppa taget om en tunnel och i kommunstyrelsen togs ett nytt beslut om att ta ett varv till med tunnellösningar.

I ett dokument skriver Trafikverket: "Hanteringen av detta nya beslut får definieras närmare när det blir aktuellt att starta utredning för Hudiksvall".

Det förekom diskussioner med Trafikverket om en ny tunnelidé. Men Trafikverket var fortsatt negativa och Miljöpartiet fick se sig besegrade av diverse byggsvårigheter och höga kostnader.

Läs även: Kommentar – Kyss tunnlar adjö

Vad som sedan hände är lite av ett mysterium. Frågan verkar sedan bara ha runnit ut i sanden; det finns i alla fall inget uppföljande beslut i kommunstyrelsen.

Nya tunnelidéer avfärdades

Men något år senare, under 2012, kom ett nytt tunnelförslag från Sigurd Melin. Det handlade om ett delat spår, med enkelspår för godståg rakt fram i tunnel och persontåg förbi stationen för att strax efter gå västerut in i en tunnel och ansluta till det andra spåret.

Trots att Trafikverket redan hade varit tydliga med att varken delade spår eller tunnlar var aktuella, väcktes drömmarna om en tunnel till liv igen hos vissa Hudikbor.

Tunnlarna levde sedan i flera år ett slags parallellt liv vid sidan av Trafikverkets och kommunens utredningar, men var aldrig egentligen aktuella.

Bland annat ett par Miljöpartister ansåg under samrådet 2013 att Melins tunnelförslag skulle utredas. Kommunen svarade att det ska föras ingående dialog med Trafikverket om tunneln, som kallades ett "intressant förslag".

Man får därmed anta att kommunen faktiskt lyfte Melins tunnel till Trafikverket under deras möten i den samordnade planeringen. Trafikverket har då fortsatt påtala byggsvårigheterna och de allt för höga kostnader – i jämförelse med det västra alternativet.

För i samma samråd, 2013, förordade Trafikverket att "dubbelspår planeras in väster om stadskärnan".

Läs även: Delad lösning genom tunnel ingen lösning

Ett par år senare gjorde Trafikverket till slut en närmare studie av Melins tunnelförslag och avfärdade förslaget av flera anledningar.

Sigurd Melin har därefter kommit med nya förslag i försök att möta Trafikverkets krav. Nyligen avfärdades tunnelförslagen på nytt – framför allt för att berget ligger för djupt under Hudiksvall.

Politikerna hoppades på delat spår

Så länge det delade spåret fanns med i utredningen, var det ingen större förlust att Trafikverket ansåg tunnlar för dyra och för komplicerade att bygga.

I det tidigare nämnda samrådet 2013 fanns ett delat spår med som kommunens huvudalternativ.

1. Ett enkelspår genom stan för att behålla det viktiga centrala stations läget och ett spår för godståg, helst dubbelspår, längs E4.

De andra tre alternativen var:

2. Dubbelspår längs E4.

3. Korridoren som i dag utreds som det västra alternativet med ny station i Furulund.

4. Och även den centrala, eller östra, korridoren, men den sågs inte som ett alternativ för dubbelspår.

Problemet för kommunen kom senare.

I maj 2013 satte Trafikverket plötsligt stopp för ett delat spår. Risken för en framtida flaskhals spökade. Trafikverket förklarade samtidigt att det vore lämpligast att planera för ett nytt dubbelspår väster om stan.

En politiker har beskrivit det som att "luften gick ur lite grand".

Ur ett perspektiv fanns i det läget bara det allra västligaste läget längs E4 kvar som tänkbar korridor för Ostkustbanan.

Trafikverket hade ju tidigare inte sett de andra två alternativen som aktuella för dubbelspår, särskilt inte den centrala, östra korridoren.

I nästa samrådsrunda 2015 valde i alla fall kommunen bort den allra västligaste korridoren längs E4. Det skulle innebära en alltför extern station, ansåg kommunen, och måste ha fått medhåll av Trafikverket som också kom att överge den korridoren.

När det delade spåret avfärdades tvingades kommunen att hitta ett annat sätt att behålla stationsläget och därför tog det fart på tankarna om ett dubbelspår genom stan.

Trafikverket gick, efter kommunens önskemål, med på att utreda den korridoren jämte den västra korridoren, längs kraftledningsgatan på Håstahöjden och med en ny station på en bro över dagvattendammen i Furulund.

Läs även: Kulturhuset kan rivas - viktigare med centralt station

Kommunen har valt att förorda den centrala korridoren. Men även om det finns en samordnad planering, så är det Trafikverket som i slutändan bestämmer.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktio