Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tungt remissvar – länsstyrelsens miljöenhet säger nej till vindkraftprojektet Hälsingeskogen

Det finns både negativa och positiva svar till vindkraftprojektet Hälsingeskogen på Alfta finnskog. En tung remissinstans är Länsstyrelsens miljöenhet i Gävleborg, och de säger nej.

Bergvik skog AB har begärt och nu fått anstånd till den 16 maj med att bemöta de remissvar, som har lämnats in om vindkraftprojektet Hälsingeskogen på Alfta finnskog. Projektet omfattar max 83 vindkraftverk 220 meter höga och som planeras placeras två-tre kilometer väster om väg 50 och norr om Svabensverk.

Det finns både negativa och positiva svar till planerna. En stor stötesten för hela projektet är observationerna av kungsörn i det aktuella området.

Läs mer: Kommunstyrelsen föreslår ett ja till vindkraftprojektet Hälsingeskogen

– Vi har lämnat ett absolut nej till projektet. Det är inte så att vi inte gillar vindkraftverk i största allmänhet, utan vi kan presentera sakliga skäl varför området inte är lämpligt. Vi tycker vi har gjort ett seriöst arbete för att komma fram till denna slutsats, säger Gilbert Karlsson för Arbetsgruppens Blåst på Alfta finnskog.

Arbetsgruppen har till exempel gjort en egen örnutredning och konstaterat att det finns kungsörn i området.

Skälet till varför Bergvik skog har begärt anstånd är för att man nu vill hinna genomföra ytterligare en spelflyktsinventering av kungsörn. Även Blåst på Alfta finnskog fortsätter observera kungsörnens rörelser i området.

– Det har vi redan påbörjat sedan den 1 januari. Under 100 dagar gör vi observationer, säger Gilbert Karlsson.

Läs mer: Dags att ta ställning till vindkraftpark på Alfta finnskog

En tung remissinstans är Länsstyrelsens miljöenhet i Gävleborg som anser att den planerade vindkraftparken inte kan tillåtas. Kungsörnsreviret med ett aktivt bo i området, är huvudargumentet.

Länsstyrelsen konstaterar att Kungsörnsgruppen Gävleborg, som på uppdrag av just länsstyrelsen utför kungsörnsinventering i länet, har observerat kungsörn i området under många år och 2013 kunde gruppen konstatera ett revir där.

2014 upptäckte Kungsörnsgruppen boet, som har varit aktivt. 2014 och 2015 noterades misslyckade häckningsförsök där.

Länsstyrelsens bedömning är att den planerade verksamheten skulle innebära dels en störning av kungsörnarna, dels att deras fortplantningsområde och viloplatser förstörs.

Även Kungsörnsgruppen Gävleborg och Naturskyddsföreningen Voxnadalen är emot en vindkraftpark i sina remissvar.

Området utgör ett mycket viktigt område för hotade och skyddade arter till exempel kungsörn, smålom och flodpärlmussla. Det finns sammanlagt åtta fågelarter där som står med på artdatabasens röda lista, enligt Naturskyddsföreningen Voxnadalens remissvar, där man även tar upp att det finns fladdermöss i området.

I synpunkterna från Långtjärnsberg tar man även upp vindkraftens störning av kungsörnen. En vindkraftpark förorsakar oacceptabla störningar och negativa effekter på natur och djurliv. Därför motsätter man sig helt förslaget att bygga en vindkraftpark, enligt remissvaret.

Naturvårdsverket anser i sitt svar att det är viktigt att göra grundliga undersökningar av områdets naturvärden. Naturvårdsverket konstaterar också att inga naturskyddade områden omfattas av den planerade vindkraftparken. Det konstaterar vidare att ingen av arterna kungsörn, fiskgjuse och smålom har bedömts häcka inom vindparksområdet.

Men eftersom misstankar finns om häckande kungsörn bör samarbete med kungsörnsgruppen fortgå, enligt Naturvårdsverket.

Även miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun har tills vidare sagt nej till en vindkraftpark med tanke på kungsörn och andra rödlistade fågelarter i området.

Läs mer: Miljö- och bygg säger nej till vindkraftpark på Alfta finnskog

Försvarsmakten motsätter sig i sitt remissvar en etablering av 15 av de 83 vindkraftverken. De 15 vindkraftverken kan medföra stora störningar på tekniska system. Även Arbetsgruppen Blåst på Alfta finnskog tar upp denna aspekt i sitt remissvar.

PTS, myndigheten som ansvarar för post och elektronisk kommunikation, påtalar att vindkraftverken i vissa fall kan påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt. Därför rekommenderar man att vindkraftbolag och berörda radiooperatörer i framtiden samråder om detta.