Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Trots kritik – omsorgsnämnden i Ljusdal beviljades ansvarsfrihet

Omsorgsnämnden fick kritik för hur de låtit budgetunderskottet skena under fjolåret. Men trots det beviljades alla nämnder och styrelser i Ljusdals kommun ansvarsfrihet när 2015 lades till handlingarna på måndagen.

Fjolåret var föremål för stor uppmärksamhet under måndagens kommunfullmäktige och majoriteten var eniga om det var ett tufft år man lagt bakom sig.

Innan det att årsredovisningen skulle godkännas av fullmäktige fick alla partier säga sitt om året som gått och mycket kom att handla om motgångarna. 2015 års stora underskott i omsorgsnämnden – minus 37 miljoner kronor , den ökade sjukfrånvaron i omsorgsförvaltningen, den stora flyktingströmmen och de många cheferna som slutat var några av punkter som användes för att sammanfatta året.

Men bilden av hur dessa punkter skötts av de styrande politikerna skiljde sig åt beroende på vilken partifärg som representerades i talarstolen.

– 2015 var ett jobbigt men samtidigt ett lärorikt år. Det var en investering i framtiden, säger kommunalrådet Lasse Molin (M).

Kommunalrådet ser med tillförsikt fram emot framtiden och lyfte fram hur flera förvaltningschefer nu har rekryterats , och fler är på gång. Han medgav att frånvaron av chefer var något som hade tärt på förvaltningarna.

Läs mer: Sjukfrånvaron i Ljusdal fortsätter öka

Men han uttryckte en oro för de höga sjukskrivningstalen inom omsorgsförvaltningen, men hoppades att den nya förvaltningschef och nya chefer på andra poster inom omsorgsförvaltningen skulle hjälpa till.

– Vi ska fortsätta att arbeta för att sjukfrånvaron ska gå ner, säger han.

Flera av hans Vallianskollegor gick därefter upp och berömde såväl Lasse Molin som varandra för att man lyckats hålla ihop den politiska ledningen och hur kommunen styrs i en samverkansanda.

Oppositionsrådet Markus Evensson (S) var emellertid föga imponerad av hur de styrande partierna skött kommunen under fjolåret och talade om en svajig politisk majoritet och en bristande lyhördhet från ledningen

– Det mest graverande står inte ens i årsredovisningen och det är när den samlade personalen kritiserade kommunledningen . Där måste de styrande ta sitt ansvar, säger Markus Evensson som var inne på att de flesta positiva steg som tagits tvärtom var oppositionens förtjänst.

Utöver att godkänna årsredovisningen behandlade fullmäktige även punkten om ansvarsfrihet. I revisionen utdelade lekmannarevisorerna skarp kritik till hur omsorgsnämnden skötte sin budget 2015. Man bedömde att :

"...omsorgsnämnden brustit i sin ledning, styrning och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde. Vi riktar kritik mot att omsorgsnämnden inte på ett tillfredsställande och tillräckligt sätt vidtagit aktiva åtgärder för att minska utvecklingen av budgetöverskridandet 2015."

Även kommunstyrelsen fick en släng av kritiken då man inte följt sin uppsiktsplikt över omsorgsnämnden. Men trots detta föreslog revisorerna ansvarsfrihet för samtliga nämnder vilket ett enigt kommunfullmäktige ställde sig bakom.