Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Tåg krävs för miljön"

En ointressant del i transportsystemet? Eller ett sätt att avlasta tung trafik från det övriga vägnätet?
Meningarna går isär om möjligheterna att rusta den förfallna järnvägen mellan Bollnäs och Orsa.

Annons

Trafikverkets besked om planerna på att helt upphöra med underhållet på sträckan mellan Furudal och Bollnäs är ytterligare ett steg mot nedläggning.

Men i praktiken finns inget underhåll heller i dag. Alla kan se hur vegetationen tagit över banvallarna, där räls och växlar ofta är svåra att upptäcka.

Någon trafik på hälsingesidan har inte bedrivits sedan 2004.

– Det känns som ett läge att återigen lyfta frågan politiskt, säger Tony Stark, planerare vid Bollnäs kommuns samhällsbyggnadskontor.

Orsabanan berör geografiskt fyra kommuner ­– två på vardera sidan länsgränsen. Det handlar om Orsa, Rättvik (dit Furudal hör), Ovanåker och Bollnäs.

Anhängarna till att rusta upp banan argumenterar främst utifrån miljöskäl.

Dit hör exempelvis Inge Östlund (C), andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Rättvik.

Han hänvisar i Dalarnas Tidningar till tidigare samtal om banans framtid.

– Vi har haft diskussioner om banan med kommunerna längs sträckan, näringslivet och dåvarande Banverket. Vi var var tämligen överens om att banan behövs. För de olika näringarna i regionen, skogen, träindustrin kalkproduktionen och skogsindustrin är den viktig, säger Inge Östlund.

Han framhåller också de kommande behoven – och miljön.

– Kommunerna längs banan får helt enkelt ta upp nya diskussioner med Trafikverket. För mig känns det helt fel att skrota banan och köra transporter på väg. Det är inte långsiktigt hållbart.

Att det i dag är trångt på Dalabanan söderut mot Borlänge är ytterligare en aspekt. Då finns det fördelar med att kunna köra tåg även mot Norra stambanan i Bollnäs när kapaciteten inte räcker i Dalarna.

– Det var inte så länge sedan järnvägen Söderhamn–Kilafors ansågs helt dödsdömd och var i uselt skick. I dag rustas samma järnväg för miljardbelopp, säger Tony Stark.

– Det visar att mycket kan förändras snabbt, även om det inte går att göra direkta jämförelser.

Förslaget om att formellt ta bort underhållet av sträckan Furudal–Bollnäs från nästa år skickas nu ut på remiss.

Företag, kommuner, länsstyrelser och tågoperatörer får tiden fram till den 15 augusti på sig att lämna svar och synpunkter.

– Historiskt sett har frågan om att bevara banan drivits hårdare i Ovanåkers kommun än i Bollnäs. Hos oss har fokus legat mer på stambanan, säger Tony Stark.

Men flera gatunamn i Bollnäs påminner om att även den här banan haft en storhetstid. Dit hör Banvägen, Dalavägen, Moravägen och Furudalsvägen på Granberg.

Fram till 1971 fanns även reguljär persontrafik på banan. Tågen från Bollnäs gick då fram till Mora.

Men Trafikverkets pågående översyn av det lågtrafikerade järnvägsnätet – dit Orsabanan fram till Bollnäs fortfarande räknas – talar inte för några nysatsningar längs denna linje.

– Konsekvenserna med att låta underhållet upphöra blir mycket begränsade. Samhällsekonomiskt är det inte motiverat att ha det kvar, hävdar Trafikverket.