Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta bort fingrarna från föräldraförsäkringen

/

Att bli förälder är stort. Det förändrar hela ens tillvaro och innebär att man inte längre bara har sig själv att ta ansvar för. Snarare är det runt det nya livet som allting därefter kretsar.

Annons

Förutsättningarna för de nyblivna föräldrarna skiljer sig dock åt väsentligt runt om i Europa. I Sverige finns goda förutsättningar för föräldrarna att gemensamt dela denna nya glädje och det medföljande ansvaret. Likväl kan vi konstatera att papporna bara tar ut ungefär 20 procent av föräldraförsäkringsdagarna, och överlåter resterande del på mammorna. Därför förs det en inrikespolitisk debatt kring hur man kan förmå papporna att ta ut en större del av föräldraförsäkringen.

Den debatten är ytterst sällsynt i övriga delar av EU. Helt enkelt eftersom det knappt finns någon föräldraförsäkring att fördela. Och heller inte mycket till ledighet att diskutera.

Att det råder brister inom det här området i en del medlemsländer gör att politikerna i EU tycker att det är dags att agera. I går tog EU-utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet ställning till ett nytt förslag på innehåll i "direktivet för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar".

Avsikten bakom det så kallade mödradirektivet, eftersom det inte omfattar båda föräldrarna, är gott. Tanken är att mammor i EU-länder med dåliga villkor ska skyddas genom att ett antal tvingande minimivillkor införs.

Bland förslagen finns att kvinnorna inte ska kunna sägas upp under graviditeten eller under barnets första sex månader. De ska också ha rätt att komma tillbaka till ett likvärdigt jobb efter mammaledigheten. Nyblivna mammor ska kunna slippa nattarbete och det ska finnas möjlighet att anpassa arbetstiden när barnet är fött.

Ur ett svenskt perspektiv kan det här tyckas självklart, men det är det inte i alla övriga EU-länder.

Fast även om det är angeläget att förutsättningarna för gravida och nyblivna mammor blir bättre i de här länderna så är det i huvudsak inte en fråga som EU ska lägga sig i. Det är en fråga för de nationella parlamenten att avgöra.

Att det inte blir lyckligt när EU klampar in på det här området blir tydligt när man studerar en annan del av den föreslagna förändringen av direktivet. Inte minst eftersom det är så enögt fokuserat på mamman.

Förslaget innebär en förlängning av rätten till ledighet från 14 till 18 veckor. Samtidigt blir det obligatoriskt för mammorna att ta ut sex av veckorna direkt efter födseln. Därmed tvingas mammorna att vara hemma medan papporna inte tillåts att vara hemma de första veckorna, sedan de tio så kallade pappadagarna tagit slut, eftersom båda föräldrarna inte kan ta ut föräldraledighet samtidigt.

Det vore olyckligt om EU-direktivets klåfingrighet fick de här konsekvenserna. Även om det troligen inte kommer att beröra särskilt många nyblivna föräldrar är det ett bakslag ur ett svenskt jämställdhetsperspektiv.

Smalare men vassare hade Centerpartiet som slogan inför valet till Europaparlamentet 2004. Det är en slogan som håller än i dag.

Mer läsning

Annons