Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svar till Uno Wall, insändare 2011-09-03

Klargörande till Uno Wall (3/9).

Allt hänger ihop och helheten är viktig, infrastrukturen i Gävleborg är porten till Norrland via järnväg och väg.

Stambanan och Ostkustbanan lever inte skilda liv utan all planering av trafik sker via dessa spår. Det ena påverkar det andra och det som är bra för den ena kommunen är bra för den andra och så vidare. Det finns ingen konflikt mellan ökade persontransporter på stambanan och dubbelspår på Ostkustbanan

Trafikverket har ett regeringsuppdrag att göra en kapacitetsutredning för Sveriges järnvägssystem för delen 2012–2021 bland annat Region Gävleborg är remissinstans. Region Gävleborg har begärt in synpunkter från kommuner i länet.

I Gävleborg län konstateras kapacitetsbegränsningar på Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan,

Goda transportmöjligheter för näringsliv och medborgare är av stor betydelse i ett lokalt, regionalt och internationellt perspektiv. Infrastruktursatsningar skapar förutsättningar för näringslivets utveckling och för en växande arbetsmarknad.

De synpunkter som överlämnats till Region Gävleborg är:

Det är mycket viktigt att byggandet av mötesspår mellan Kilafors och Ockelbo tidigareläggs i den nationella planen till åren 2012-2015 – vilket gör att godstrafiken kan ledas om från Ostkustbanan via Söderhamn-Kilafors. Dessa åtgärder kommer också att förbättra persontransporterna mellan Ljusdal-Bollnäs-Gävle och vidare ner mot Stockholm.

Bollnäs kommun understryker att Norra Stambanan är en utpekad som internationellt betydelsefull järnväg för godstrafik.

Bollnäs kommun anser att dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan ska påbörjas med full kraft, vilket kommer att förbättra järnvägstransporterna i hela regionen. Tillsammans med Norra Stambanan har Ostkustbanan en avgörande roll för utvecklingen av landets norra delar och svensk industris konkurrenskraft.

Att höja kapaciteten på järnvägen är även en stor miljö- och framtidsfråga. Transporter på järnväg är idag det långsiktigt bästa alternativet för miljön. Detta är ytterligare en tung faktor för att tillföra ytterligare ekonomiska medel så att järnvägen kan möta dagens och framtidens efterfrågan på person- och godstransporter på järnvägen.

Bollnäs kommun känner oro över hur ekonomiska styrmedel kommer att påverka biljettpriserna. Det är redan idag höga biljettpriser och många gånger är det betydligt billigare att välja bil eller till och med flyg. För dyra biljettpriser kan hämma utveckling, kollektivt resande, tillväxt med mera.

Avslutningsvis vill jag framföra att vi har inte råd att inte samarbeta, därför ska vi kommuner stödja varandra för att utveckla våra kommuner.

Marie Centerwall (S)

ordförande kommunstyrelsen Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel