Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stugsundsudden högintressant studieobjekt

/
  • Seminariet om marksanering och efterbehandling av förorenad mark inleddes med ett fältbesök på Stugsundsudden, på onsdagen. Här har medlemmarna i nätverket Renare Mark satt på sig skyddskläder.

Saneringen av Stugsundsudden är speciell och komplicerad. På onsdagen hölls seminarium med fältbesök av nätverket Renare Mark på området.

Annons

Saneringen av den arsenik- och kreosotförorenade marken på Stugsundsudden är nu klar till två tredjedelar.

Den etapp som precis inletts utgör det komplicerade arbetet med grävsanering efter muddringen av den förorenade Söderhamnsfjärden. Markarbetena är på väg att avslutas.

Djupschakt av kreosot under grundvattenytan och muddring av kreosot beskrivs som en utmaning och att det är en ytterst komplicerad historia bekräftades av Hendrik Nollet, saneringsföretaget DEC. Man har tvingats gräva sig ner ända till sex meters djup på vissa ställen.

Efter ett fältbesök i Stugsund på förmiddagen fick de 45 deltagarna från nätverket Renare Mark

lyssna på information om de tekniker som använts för djupschaktning. Bland annat hade man använt metoden immobilisering för att minska urlakningen av arsenik ur massorna. Det har skett dels på kemisk väg, dels via inkapsling.

Saneringen av området började i augusti 2009 och beräknas avslutas i november i år. Kostnaden beräknas till 76 miljoner kronor.

Det kan som jämförelse nämnas att det verksamma bolaget Stab Suecias chef Tommy Karlsson i slutet av 1990-talet beräknade saneringskostnaden efter 60 års stolpimpregnering i Stugsund till fem miljoner kronor.

Målet är att sanera området för i första hand rekreationsändamål – i en framtid möjligen för bostadsbyggande.

Annons