Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Största vindkraftsparken hittills: Beslut om Kölvallen på gång

Det börjar närma sig ett avgörande kring den planerade vindkraftsparken på Kölvallen mellan Kårböle och Los. Processen har varit lång, men är nu inne i sitt slutskede.

Annons

– Vi håller på att skriva ett förslag till beslut, säger Marie Ernström, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna, där miljöprövningsdelegationen tar det slutgiltiga beslutet och ställer eventuella villkor kring bygget.

Företaget Ownpower vill bygga upp till 92 vindkraftverk i området kring Kölvallen. Uppbyggnaden beräknas ge som mest 200 arbetstillfällen under ett till två år och driften 20-30 årsarbeten, något många i byarna ser fram emot.

LÄS OCKSÅ: 70 verk på Kölvallen

Ansökan fick ja av Ljusdals fullmäktige i februari det här året. Detta efter mer än ett halvårs diskussioner om man kunde besluta om en ny vindkraftspark, trots beslut om att först utvärdera det tematiska vindkraftstillägget i kommunens översiktsplan.

LÄS OCKSÅ: Ovisst kring Kölvallen trots ja i Ljusdal

Under våren har många yttrat sig kring vindkraftsparken. Mest kritiska har naturvårdsorganisationer samt länsstyrelsen i Jämtland och Gävleborg varit, eftersom man oroar sig för kungsörnar och annat fågelliv i områdets branta sluttningar och våtmarker.

LÄS OCKSÅ: Flera oroar sig för vildlivet kring Kölvallen

På länsstyrelsen i Dalarna trodde man i våras att beslutet skulle tas innan sommaren. Så har det dock inte blivit. En skriftväxling från företaget och länsstyrelsen i Gävleborg har fortsatt under sommaren.

LÄS OCKSÅ: Snart tas beslut om Kölvallens vindkraftpark

En av deras stora diskussioner har handlat om ifall företaget får placera vindkraftverken fritt i området eller inte. Där är länsstyrelsen orolig för hur naturmiljön och strandskyddsområden kommer att påverkas och tror att det blir svårt att tolka tillståndet utan tydligare villkor. Företaget hänvisar å sin sida endast till sin miljökonsekvensbeskrivning och menar att allmänheten inte använder sig av strandskyddsområden särskilt mycket.

LÄS OCKSÅ: "Det här är ju sista vildmarken"

En annan fråga handlar om den ekonomiska säkerhet som ska täcka kostnaden för nedmontering samt återställning av ytor. Företaget föreslår 400 000 kronor per vindkraftverk, betalat under en 20-årsperiod. Men länsstyrelsen menar att osäkerheten är stor kring vindkraftverkens restvärde och yrkar på att företaget betalar in 75 000 kronor per verk innan anläggningen påbörjas, 150 000 kronor inom fem år efter byggnation och ytterligare 175 000 kronor efter tio år. Det villkoret har bolaget accepterat.

LÄS OCKSÅ: Vindkraft kan bli dyrt för markägare – riskerar miljonsmäll

Inom några veckor kan beslutet komma från miljöprövningsdelegationen i Dalarna.

Annons