Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stora skillnader mellan olika skolor

Skolorna i Hälsingland värderar elevernas provresultat olika. Det visar vår genomgång av slutbetyg och resultat från de nationella proven.
– Det kan absolut vara ett problem för likvärdigheten, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket.

Den här veckan genomför niorna sina sista nationella prov. Enligt Skolverket ska testen borga för en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning – oavsett vilken skola du går på.

Läs mer: Så säger skolorna om betygsättningen.

Statistik från förra läsåret visar emellertid att högstadieskolorna i Hälsingland lägger olika stor vikt vid de nationella proven.

Läs mer: Många elever är nervösa inför de nationella proven.

Gemensamt för samtliga skolor i Gävleborg är att de tenderar att ge eleverna i årskurs nio ett högre slutbetyg jämfört med vad de presterar på de nationella proven, i ämnena svenska, matematik och engelska.

Framför allt i de två förstnämnda ligger Gävleborgs skolor över snittet för resten av landet.

– Det finns inget som reglerar relationen mellan resultat på nationella prov och slutbetyg. Men om det skiljer mycket bör skolan kunna förklara varför. Det behöver inte vara fel, men de ska kunna redogöra varför det är så stor skillnad, säger Karin Hector-Stahre, chef för Skolverkets prov- och bedömningsenhet.

Enligt Skolverket kan avvikelser mellan prov och slutbetyg tyda på att det finns olika synsätt på grunderna för betygsättningen.

Det här är något som Skolverket påtalar i sin senaste rapport kring de nationella proven. Myndigheten uppmanar skolorna att se över och reflektera kring avvikelserna.

Eftersom det inte finns något som reglerar hur mycket ämnesbetygen får avvika från provbetygen kan Skolverket däremot inte uttala sig om huruvida vissa skolor sätter för höga eller för låga betyg. Det fråntar dock inte skolorna ansvar för att säkerställa en likvärdig bedömning.

– Hur man värderar provresultaten vid betygssättningen bör diskuteras mellan skolorna. Både kommunala och friskolor har ett ansvar för att det görs likvärdiga bedömningar, säger Karin Hector-Stahre.

Att det finns stora skillnader mellan olika skolor, kan det vara ett problem utifrån likvärdighetsprincipen?

– Det kan absolut vara ett problem för likvärdigheten.

Om 80 procent får högre slutbetyg än resultat på provet, kan man då säga att skolan har lagt upp sin undervisning på fel sätt?

– Det är en befogad fråga, som berörda skolor bör ställa sig.

Om relationen mellan resultaten på nationella prov och slutbetyg avviker uppseendeväckande mycket kan Skolinspektionen ta upp det i sin tillsyn av skolans arbete med bedömning och betygssättning.

Ytterst handlar det handlar om elevernas rätt till likvärdig utbildning och rättvisa betyg.

– Det är viktigt ur ett elevperspektiv att betygssättningen är så likvärdig som möjligt, oavsett skola och lärare, säger Björn Ljung, projektledare för Skolinspektionens ombedömning av nationella prov.