Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stor kritik på informationsmöte: "Det är vansinne att bygga vindkraft på Blacksås"

/
  • Ett hundratal intressenter slöt upp under informationsmötet för att lyssna på kommunens tjänstemän.
  • Kommunekologen Niklas Svensson berättade om miljöprövningsprocessen.
  • Lars-Erik Persson är vallägare i Harsa sedan 1974 och är kritisk till vindkraftsplanerna.
  • Myndighetsnämndens ordförande Per Olov Persson (M) deltog under mötet.
  • Tord Jervsten berättade om sina besvär av buller från Svartvallsbergets vindkraftspark.
  • De flesta var oroade över vindkraftsplanerna i området.
  • Många frågor handlade om ljud och buller från vindkraftverken och flera uttryckte oro över hur ljudberäkningarna görs.
  • Enligt miljöenhetens bedömning är det tydligt att kurvorna när det gäller ljud och skuggor går ihop med Sörbyparkens, vilket gör Vindmarks ansökan tillståndspliktig hos länsstyrelsen.
  • I det planerade vindkraftsområdet finns riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och vindkraft. Det berörs också av naturreservat och flera naturvårdsområden.

Under torsdagskvällen hölls ett informationsmöte om vindkraftsplanerna på Blacksåsberget och Bondarvsvallsberget, ett ämne som väcker stort engagemang. Harsagårdens sal fylldes av ett hundratal intressenter som ställde frågor och hade många synpunkter.

Annons

– Går det att hitta en sämre placering när det gäller andra intressen, säger Sune Frost, som var en av många som var kritiska till företaget Vindmarks ansökan om att bygga sammanlagt elva vindkraftverk på Bondarvsvallsberget och Blacksåsberget.

Läs också: Vill bygga vindkraft i Järvsö

Det var kommunens tjänstemän som hade bjudit in allmänheten till ett informationsmöte kring ärendet, där dels ett bygglov och dels en miljöprövning processas.

Läs också: (S) attackerar tjänstemän för vindkraftsärende: Vill hindra informationsmöte

Läs också: Tjänstemännen om (S)-attack: "Det är allvarliga anklagelser"

I området finns riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och vindkraft. Det berörs också av naturreservat och flera naturvårdsområden.

– Det här är en av platserna i vår kommun där det verkligen finns många olika bitar att ta hänsyn till, säger kommunekologen Niklas Svensson.

Många ställde frågor om buller och ljud från verken. Gränsen är 40 decibel vid husfasad och 35 decibel i tysta rekreationsmiljöer. Där är företagets ljudutredning central och någon ifrågasatte att bullerberäkningar från platta landskap även används för skogsmiljöer.

Läs också: Ingen samsyn under samråd

Niklas Svensson håller med om att det inte finns några säkra metoder att mäta buller ännu och berättar att diskussioner pågår mellan länsstyrelsen och företaget Ownpower kring nya mätningar på Svartvallsbergets vindkraftpark, där flera har anmält företaget.

– Problemet där är att det inte finns några villkor genom att det är en anmäld anläggning, säger han och förklarar att ärendet inte har gått genom en tillståndsprövning hos länsstyrelsen.

Han informerade även om inlämnade skuggutredningar, visade företagets fotomontage på landskapsbild och berättade att naturvärden som biotopskyddsområden, naturreservat, häckningsplatser för olika typer av fåglar finns med i miljöprövningen.

– Här är jag väldigt glad om jag kan få in information från er, ni kanske vet saker som inte står i de här rapporterna.

Andra frågor handlade om lönsamhet i branschen, bygdepeng, världsarvsmiljön och turism. Cecilia Bruce berättade om fäbodarna Harsen och Svedbovallen, som är riksintresse för kulturmiljövård.

Läs också: Överklagat – Harsas fastighetsägare vill inte ha vindkraft på Blacksåsberget

– Jag tycker det är vansinne att bygga vindkraft på Blacksås och det är inte bra att bygga på Bondarvsvallsberget heller, säger hon och får stora applåder av deltagarna.

Men två ungdomar påminde om behovet av arbetstillfällen och energi.

– Alla vill ha energi men ingen vill ha något just där man bor. Man tycker att andra ska ta konsekvensen, säger en ung man.

Någon ifrågasatte företagets locktoner om att anlägga en eventuell fabrik i kommunen.

Läs också: Starka intressen påverkar politikernas vindkraftsbeslut: "Det är så mycket tyckande"

– Det är sådant man inte får blanda in i den här processen, påpekar Sanna Sved, den ansvariga bygglovshandläggaren.

Flera politiker deltog under mötet, bland andra kommunalrådet Lasse Molin (M), som menar att det är viktigt att processen följer lagstiftningen.

– För min del handlar det väldigt mycket om att intressen ställs mot varandra. Därför är det viktigt att vi får den här informationen och höra vad ni har för frågor, säger Lasse Molin.

Plan- och byggenheten siktar på att bygglovet ska vara klart den 17 december. Men beslutet att Blacksåsberget ska behandlas som ett bygglovsärende är överklagat och kan försena miljöprövningen, enligt Niklas Svensson.

Annons