Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stenbergaskolan får kritik

Undervisningen och handledningen för nyanlända elever brister, likaså elevhälsan och utredningen av särskild stödundervisning. Nu kräver Skolinspektionen bättring från Stenbergaskolan.

Skolinspektionen, som besöker alla kommunens skolor, har granskat Stenbergaskolan och sett goda resultat i flera avseende och att elever och lärare upplever skolan som trygg. Men en rad brister har också dokumenterats.

237 elever är inskrivna på skolan från förskoleklass till årskurs nio. Bara drygt hälften av eleverna i årskurs tre, 56 procent, nådde kunskapskraven i svenska vårterminen 2013. Samma läsår fick 50 procent av eleverna i trean godkänt i matematik. Men sjätteklassarna klarade sig bättre. Där nådde nästan samtliga elever upp till kunskapskraven i matematik, svenska och engelska. Av eleverna i årskurs nio nådde 87 procent upp till kunskapskraven i samtliga ämnen läsåret 2012/2013.

Skolinspektionens tillsyn visar att Stenbergaskolan behöver utveckla en kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Skolan måste också bli bättre på att anpassa undervisningen efter de nyanlända elevernas behov och förutsättningar. Lärare beskriver, enligt Skolinspektionen, att en del elever "får hänga med så gott det går". Rektorn menar att hon är medveten om att mottagandet av nyanlända elever är ett utvecklingsområde och att skolan saknar rutiner, riktlinjer och verktyg för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper.

Skolan brister också i hanteringen av de nyanlända elevernas behov av studiehandledning på modersmålet, enligt granskningen. Rektorn menar att skolan inte har hunnit samordna eller organisera det och att det dessutom är svårt att få tag i handledare som har rätt språkkompetens.

Den bristfälliga elevhälsan på skolan får också kritik. Eftersom skolpsykologen inte arbetar på heltid blir det en mycket begränsad tillgång till den psykologiska kompetensen för eleverna. Dessutom framkommer det i utredningen att elevhälsoteamet inte har så stor möjlighet att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, utan mest hinner med stödinsatser på individuell nivå.

Enligt Skolinspektionen utreds inte alla elevers behov av särskilt stöd tillräckligt skyndsamt. Det betyder att skolan inte har något underlag för att fatta beslut om åtgärder, vilket är en brist. Tillsynen visar också att utbildningens mål inte är tydliga för elever och vårdnadshavare. Även arbetet med planering, uppföljning och utveckling av utbildningen får kritik. Skolan har ingen aktuell plan mot kränkande beteende. Det måste också åtgärdas, enligt skollagen.