Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Station i Furulund positivt – här är fördelarna och nackdelarna

Hög punktlighet, ökad kapacitet, snabba resor och attraktiva stationslägen finns bland projektmålen för en utbyggd Ostkustbana. De målen väger tungt i valet av korridor genom Hudiksvalls kommun.

Utöver projektmålen tillkommer även ett flertal olika miljöaspekter att ta hänsyn till.

Trafikverket graderar de olika aspekterna i skalan stora/måttliga/små antingen negativa eller positiva konsekvenser.

1. Västlig korridor:

För den helt västliga korridoren, som passerar Iggesund, finns flera starkt positiva konsekvenser.

Det ger högre hastigheter och därmed kortare restid. Det bor färre människor i närheten av den järnvägskorridoren.

Att bygga en ny station i Furulund anses ge en måttligt positiv konsekvens: "Även om placeringen är något perifer är stationsläget attraktivt för både boende i Hudiksvall, samt för boende i angränsande kommuner och den tätortsnära landsbygden".

Läs även: Trafikverket följer kraftledningen på väster

Korridoren strax väster om Håstahöjden anses ge en liten negativ konsekvens för landskapet.

De stora negativa konsekvenserna är att stationen i Iggesund försvinner och att spåret går genom den viktiga kommunala grundvattentäkten Hallstaåsen på ett nytt ställe.

2. Östlig korridor genom Iggesund och västlig korridor förbi Hudiksvall:

Att behålla tågstationen i Iggesund anses bara ge måttliga positiva konsekvenser. Anslutningen till hamnen och bruket behålls och det betecknas som en stor positiv konsekvens.

Men järnvägstrafiken och biltrafiken skulle påverkas väldigt negativt under byggtiden.

Båda kombinationsalternativen, 2 och 3, ger stora negativa konsekvenser på landskapsbilden vid passagen av Måsta och Visvall. Fastigheter runt Gammelbansvägen skulle troligen även påverkas.

I övrigt samma konsekvenser som alternativ 1.

3. Västlig korridor förbi Iggesund och östlig korridor genom Hudiksvall:

Den stora positiva konsekvensen av dubbelspår genom stan är den centrala stationen som ligger närmare centrum och arbetsplatser och ger högre tillgänglighet för resenärer än den västra stationen.

"Stationsläget kommer fortsättningsvis vara attraktivt i och med dess centrala läge i nära anslutning till stadskärnan, med goda möjligheter till förtätning", står det i Trafikverkets utredning.

Läs även: Station i Iggesund ett måste för orten

Men den östra korridoren genom stan ger också flera kraftigt negativa konsekvenser. Under byggtiden blir det stora störningar i järnvägstrafiken. Det blir också stora ingrepp i stadsmiljön och ökade bullernivåer som försämrar boendemiljön.

Att dra dubbelspåret förbi Iggesund ger snabbare resor och minimala störningar under byggtiden.

4. Östlig korridor:

Den helt östliga korridoren, genom Hudiksvall och Iggesund, har samma positiva konsekvenser som i kombinationsalternativen; det centrala stationsläget i Hudiksvall och station i Iggesund behålls.

Och ett dubbelspår genom Hudiksvall och Iggesund ger visserligen snabbare resor än i dag. Men i jämförelse med den västliga korridoren är östliga alternativ längre och ger "en sämre spårstandard med lägre hastighet som följd".

Läs även: Flera byggnader måste rivas för dubbelspår genom stan

Ett spår genom Iggesund måste rätas ut och det påverkar fler boendemiljöer och ger fler negativa konsekvenser än alternativet att passera väster om orten.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!