Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Starkare grepp om bolagen i Bollnäs

Bollnäs kommun kan vinna skattemässiga fördelar på att bilda en koncern för sina bolag. Inriktningen är också att det ska ske till nästa år.
Men ett slutligt beslut om ett Bollnäs Stadshus AB tas först under hösten.

Frågan om att bilda ett nytt koncernbolag där både hel- och delägda dotterbolag samlas har utretts sedan förra året.

Det är egentligen ingen exklusiv idé, modellen finns redan i en rad kommuner.

En vits med ett koncernbolag är att kunna kvitta vinster i ett bolag mot förluster i ett annat och därmed minska den totala skatten. Som ytterligare en fördel ses en förstärkt ägarstyrning där tydligheten blir större när det gäller ansvar och beslutsvägar.

Vid mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott på torsdagen togs ännu ett steg mot att bilda ett koncernbolag som kan starta den 1 januari nästa år.

Arbetsutskottet tog ett inriktningsbeslut om att bilda en aktiebolagsrättslig koncern. Motsvarande beslut tas troligen i hela kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni.

Men detaljerna kring bolaget – i beslutsunderlaget under namnet Nytt AB – blir klara först i september.

- Det är då bolagsordningen och ägardirektiven spikas, säger kommunens förre ekonomichef Ulf Sundberg, som ingått i den arbetsgrupp som utrett ärendet.

Vid torsdagens möte fanns han med tillsammans med revisionsföretaget Öhrlings kontorschef i Bollnäs, Pär Månsson.

- Till i september är det tänkt att ha alla detaljer för överlåtelsen till det nya bolaget klara, säger Ulf Sundberg.

Bollnäs Stadshus AB blir sannolikt också det verkliga namnet på bolaget.

Tekniskt går det hela till så att det nya koncernbolaget köper aktierna i kommunens bolag från Bollnäs kommun.

Tidigare har liknande överlåtelser skett genom en reglering via en revers. Men skattelagstiftningen har skärpts och räntan på en sådan revers är inte längre skattemässigt avdragsgill.

Därför måste det nya bolaget i stället ta ett lån med hjälp av en kommunal borgen.

I det nuvarande underlaget föreslås priset bli 100 miljoner kronor. Bolaget lånar 70 miljoner och tillförs 30 miljoner från kommunen som eget kapital.

- Priset bygger på en slags avkastningsvärdering utifrån bedömningar av bolagens förmåga att leverera koncernbidrag och utdelningar, säger Ulf Sundberg.

Han tror inte att fördelarna med ett koncernbolag går förlorade genom kostnader för det nya bolaget.

- Tanken är att kommunstyrelsens arbetsutskott bildar bolagsstyrelse och att en vd enbart arbetar deltid.

Ann-Renée Forsström (V) valde att inte delta i gårdagens beslut. Både hon och Maud Kvarnäng (C) betonade att partigrupperna behöver mer tid för diskussion.