Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ställ krav på all missbruks- och beroendevård

Regeringens utredare Gerhard Larsson anser att det behövs en certifiering av behandlingshem för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Annons

Certifieringen skulle kunna handla om att behandlingshemmen bara ska använda evidensbaserade behandlingsmetoder samt deltar i en öppen effektmätning av arbetet.

Som företrädare för ett företag som under flera år har arbetat evidensbaserat med att systematiskt följa upp missbruksbehandling, välkomnar vi Larssons förslag. Däremot oroar vi oss över fokuset på behandlingshem, som ofta drivs i privat regi. Borde inte rimligen all missbruksvård, det vill säga även den offentliga öppenvården, vara evidensbaserad?

Kunskapsbaserade behandlingsmetoder och en öppen uppföljning av arbetet borde vara självklart inom missbruksvården. I grunden är detta en rättighetsfråga. Var och en som genomgår behandling har rätt att kräva att insatserna verkligen visat sig vara ändamålsenliga. Vid sidan av detta bör självfallet offentliga medel – som finansierar huvuddelen av missbruks- och beroendebehandlingen i Sverige – användas på ett ändamålsenligt sätt.

Inom Attendo använder vi oss av verktyget Addiction Severity Index (ASI), som i grunden är amerikanskt och bygger på frågor om till exempel fysisk och psykisk hälsa, alkohol- och narkotikaanvändning samt kriminalitet. ASI rekommenderas av Socialstyrelsen, som gjort den svenska översättningen och skrivit en svensk manual.

Alla som deltagit i inskrivningsintervju och de första fyra veckornas behandling försöker vi nå för uppföljning. I dagsläget har vi data från uppföljningsintervjuer som skett ett år efter behandlingen, och där ingår även personer som avbrutit behandlingen. Redan i dag är vårt intervjumaterial det största som sammanställts från behandlingar vid privata behandlingshem.

På varje område som förekommer i ASI-intervjun kan vi se att klienterna upplever mindre problem och hjälpbehov efter avslutad behandling än vid inskrivningsintervjun. Det kanske viktigaste är att klienterna upplever att deras beroendeproblem minskat påtagligt. Vid inskrivningen redovisar 60 procent hjälpbehov för mycket stora eller påtagliga alkoholproblem, mot 5 procent vid uppföljningen. Motsvarande siffror för narkotikaproblem är 30 procent vid inskrivning och 3,5 procent vid uppföljning.

Vi menar att den svenska missbruksvården – såväl i offentlig som i privat regi – måste fortsätta utvecklingen mot mer evidensbaserade metoder och stärka rättighetsperspektivet i behandlingsarbetet. För att vi som behandlare ska kunna säkerställa att vi verkligen erbjuder de mest ändamålsenliga insatserna och att resursanvändningen är effektiv, måste effekterna av olika behandlingar följas upp. Om missbruksvården i Sverige ska kunna utvecklas vidare och göra det möjligt för fler att bli fria från narkotika- och alkoholberoende måste professionellt uppföljningsarbete bli standard.

Margareta Nyström

Vice vd, Attendo Care

Eva Dall

Regionchef, Attendo Individ och Familj

Mer läsning

Annons