Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sportfisket ska förbättras

Så ska sportfisket i Klumpströmmen förbättras.

Bollnäs kommun och Länsstyrelsen i Gävleborg har anmält till Kammarkollegiet att de önskar justera delar av tillståndet för Dönje kraftverk.

Kammarkollegiet har därför skickat in en ansökan till mark- och miljödomstolen i Östersund. Syftet är att få till en bättre tappning av vatten i Klumpströmmen, för att öka miljövärdena.

– Klumpströmmen kan, om ansökan bifalls, få klart bättre förhållanden för förekommande fiskarter och även för sportfisket. Vi kommer sen att gå vidare med arbetet att uppfylla miljökvalitetsnormerna för hela Bollnäsströmmarna, säger Nils Leine, advokatfiskal på kollegiet.

Enligt Bollnäs kommun och länsstyrelsen är den nuvarande tappningen inte tillräckligt bra för att säkerställa en god miljö. En utredning som Sveriges lantbruksuniversitet har genomfört konstaterar att den nuvarande tappningen hindrar till exempel fiskarterna harr och öring från att leka i strömmen.

Om förslaget godkänns kommer minimitappningen under våren och sommaren öka till minst 10 kubikmeter per sekund i den vänstra fåran. På hösten och vintern kommer minimitappningen vara minst 3 kubikmeter per sekund.

Tommy Vestersund är kommunlimnolog i Bollnäs. Han ser det som väldigt positivt att kammarkollegiet har ställt sig på kommunens sida.

– Som det är i dag ser det inte alls bra ut för den biologiska miljön i Klumpströmmen. Det handlar dels om att det är för låga flöden, dels om hur flödena regleras, säger han.

Att majoriteten av alla vattenkraftverk i Sverige inte regleras av miljöbalken har lett till stora biologiska skador, enligt Tommy Vestersund.

– I dag är en stor del av vattenkraften miljövidrig. Det har lett till att 70 procent av den biologiska mångfalden i våra sötvatten är hotad. Men det behöver inte vara så. Det går att kombinera bra miljö med väl fungerande vattenkraft, säger han.

Fortum, som äger Dönje kraftverk, har varit med och finansierat forskningen som nu ligger till grund för omprövningen. Företaget välkomnar kammarkollegiets initiativ och ställer sig bakom önskemålen.

Enligt Fortum påverkas naturvärdena och friluftslivet i dagsläget negativt av att sommartappningen kommer för sent och att vintertappningen i Klumpströmmen är för liten.

– Vi har varit med och utformat villkoren i ansökan och tycker att det är ett bra initiativ. Det kommer att innebära ett produktionstapp för vår del, men förändringen är väl motiverad av den tydliga miljönyttan, säger Fortums Hans Rohlin.