Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sommarpresent från regeringen

/

Mer pengar till kommunerna, och speciellt till skolan, det är beskedet från alliansregeringen efter det senaste regeringssammanträdet.

Annons

Att det skulle bli mer statsbidrag till kommuner och landsting var i och för sig inte förvånande – det har hela tiden funnits antydningar om att det skulle bli mer pengar. Det som är glädjande är dock balansen i satsningarna –den större delen för 2011 är i form av extra generella statsbidrag. Kommuner och landsting kommer tillsammans att få 3 miljarder kronor mer i statsbidrag än vad de kunde räkna med efter vårpropositionen.

Eftersom dessa pengar kommer utan statliga pekpinnar kan de användas där de behövs bäst i varje kommun. Detta är principiellt viktigt eftersom man i olika kommuner och landsting gjort olika bedömningar inför 2011. En del har prioriterat att behålla verksamheten på en viss nivå, men räknat med mindre överskott i budgeten. Andra har prioriterat att behålla ett överskott i nivå med vad som behövs för en långsiktigt god ekonomisk hushållning, men då istället tvingats prioritera hårdare i verksamheten.

Nu kan kommunerna själva bestämma om de extra resurserna ger mest nytta genom förstärkning i skolan, äldreomsorgen eller för att öka marginalerna. Regeringen kan dock inte helt avhålla sig från riktade bidrag –denna gång på skolområdet. I de flesta fall rör det sig dock om förlängningar av tidigare riktade bidrag.

Alliansens besked innebär till exempel ett fortsatt stöd till läsa-skriva-räkna-satsningen med 400 miljoner kronor under 2011 och regeringen förstärker också satsningen på sommarskolor. Andra delar handlar om att regeringen ger kompensation för utökade uppdrag, till exempel för betyg från årskurs 6 och fler nationella prov. Regeringen kommer också att ge stöd till organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolan. Sammanlagt innebär regeringens satsning drygt 4,1 miljarder kronor extra för 2011.

Oppositionen kommer inte att ägna sig åt någon mer grundläggande analys för att komma med sitt motförslag. På välbekant sandlådemanér har det redan lovat 12 miljarder mer än regeringen kan säga när det gäller kommunbidragen.

Det extra statsbidraget är en kompensation för förlorade skatteintäkter på grund av den globala ekonomiska krisen, där regeringen nu gör bedömningen att det behövs ytterligare tillfälligt stöd för 2011, trots att de ekonomiska utsikterna generellt är mer positiva än i våras. I grunden handlar det om att regeringen först nu ser att det finns tillräckligt utrymme i de statliga finanserna för att ge kommunerna extra stöd.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige är antagligen viktigare än extra statsbidrag för kommunernas möjligheter att få balans mellan verksamhet och ekonomi under de närmaste åren. Om utvecklingen med fler i jobb, minskad arbetslöshet och högre aktivitet i ekonomin håller i sig kommer också kommunerna kunna räkna med högre skatteintäkter.

Regeringens sommarpresent till svenskarna är bra och underlättar för kommun- och landstingspolitiker att få plus och minus att gå ihop. I längden är det dock inte en bra ordning att kommunerna ska vara tvungna att lita till extrabidrag från staten. Kommuner och landsting borde få större möjligheter att själva, inom den egna ekonomin, jämna ut mellan goda och dåliga år.

Därför behövs ändrade regler som tydligt ger kommunerna rätt att i förväg sätta av pengar för att kunna möta plötsliga nedgångar i beräknade skatteintäkter.

Johan Örjes

Centerpressens Nyhetsbyrå

Mer läsning

Annons