Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Soldaters sexköp är inte en privatsak

/

Problemet är knappast okänt. Tyvärr är det inte heller lika ovanligt som man skulle kunna önska. Att soldater på mission i utlandet köper sex i länder med en annan inställning till prostitution än den svenska.
Under hösten ertappades 18 svenska soldater från K3 i Karlsborg med sexköp under en övning i Tyskland. Tyskland var bland de första länderna i Europa att legalisera prostitution. De svenska soldaterna har därför inte i juridisk mening gjort sig skyldiga till något brottsligt.

Annons

Men lag, moral och etik är inte alltid samma sak. Att något är lagligt betyder inte nödvändigtvis att det är vare sig moraliskt eller etiskt försvarbart.

Efter en utredning av det inträffade har försvarsmakten konstaterat att det inte finns någon möjlighet att vidta några åtgärder mot soldaterna. Detta eftersom de inte gjort sig skyldiga till något lagbrott och dessutom genomfört sexköpet utanför tjänstetid.

Nu vill försvarsmakten dock se en lagförändring som skulle innebära att svenska soldater på utlandsmission kan åtalas för brott mot den svenska sexköpslagen även när brottet begås i ett land där sexköpet inte är kriminaliserat. Vilket är en sund inställning. Att den svenska försvarsmakten inte tar lätt på det inträffade och aktivt arbetar för att motverka denna typ av beteende är lika självklart som det uppenbart är nödvändigt.

Vad soldater gör på sin privata tid när de är på uppdrag utomlands är inte en privatsak. Försvaret är inte längre en enkönad arbetsplats. Den som köper sex bär på en uppenbart skev syn på kvinnor som per automatik kommer följa med individen in i yrkesutövningen. Vidare framstår det som ytterst paradoxalt att arbeta inom försvaret, att ha ett yrke som åsyftar till att försvara Sverige och svenska värderingar och samtidigt ägna sig åt ett utnyttjande av andra människor som vi i lag tar avstånd ifrån.

Ytterligare en etisk aspekt är det faktum att individer på utlandsmission ägnar sin arbetstid åt att skydda civilbefolkning, bidra till att upprätthålla mänskliga rättigheter, och ta strid för värderingar som frihet och mot förtryck. Att köpa sex på sin fritid står i direkt konflikt med dessa uppdrag och utgör ett oacceptabelt utnyttjande av utsatta människor.

Den som åker på utlandsmission representerar Sverige, även på sin fritid. Sverige införde sexköpslagen 1998 för att i lagtext stadfästa att sexköpet är en handling som inte är förenlig med vår strävan efter att uppnå jämställdhet. Den som representerar Sverige representerar även detta. Alldeles oavsett vad den egna moralkompassen säger.

Därför borde det inte heller finnas utrymme inom försvaret för individer som så totalt saknar respekt för kvinnor och begår handlingar som enligt svensk lag utgör ett brott.

Jenny Wennberg

Mer läsning

Annons