Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strid om vindkraftspark

/
  • Så här kan vindkraftparken komma att se ut sydöst om Hamnäs, plats 1 på kartan nedan (bilden är ett montage).
  • Vindkraftparken är tänkt att ligga på Gullberg. Här sett från Bergviks kyrka, plats 2 på kartan.
  • Mark- och miljööverdomstolens ordförande Henrik Löv.

Ett företag vill bygga en vindkraftpark söder om Bergvik. Men länsstyrelsen har sagt nej. Nu ska fallet avgöras av Mark- och miljööverdomstolen som i går besökte platsen för det planerade bygget på Gullberg.

Annons

Två olika natur- och miljöintressen står mot varandra. Å ena sidan vill företaget Nordex bygga en vindkraftpark som kan producera energi motsvarande 12 000 hushålls årliga elförbrukning. Å andra sidan kan parken hota djurlivet på platsen och dessutom inkräkta på natur- och kulturlandskapet vid Ljusnans dalgång.

2008 började Nordex planera för att bygga vindkraftverk i Gävleborgs län. Ett antal platser sågs ut som kunde ha potential. Till slut föll valet på Gullberg, strax söder om Bergvik.

Men i februari 2008 avslog länsstyrelsen i Gävleborg Nordex ansökan. Beslutet överklagades då till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt som fann att Nordex hade rätt att uppföra nio vindkraftverk på Gullberg.

Men även det beslutet har överklagats, dels av länsstyrelsen i Gävleborg, men också av två privatpersoner som är boende i närheten. Beslutet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen som kommer att fälla det avgörande och definitiva beslutet. Därefter finns ingen möjlighet att ytterligare överklaga.

På tisdagen besökte fem representanter för domstolen Söderhamn för att ta del av parternas åsikter, men också för att lyssna på remissinstanserna: Naturvårdsverket, Energimyndigheten samt representanter för Söderhamns och Bollnäs respektive Miljö- och byggnämnder.

Domstolen besökte också platsen för det planerade bygget och ett flertal ställen runt Bergviken som kan komma att påverkas av vindkraftparken.

– Vår hantering bygger i princip på handlingarna. Men det viktigaste är att vi får komma till bygden och se. Vi gör ett moget övervägande av allt det som framkommit i målet, säger rättens ordförande, hovrättsrådet Henrik Löv.

Det finns inget som säger att vindkraftverk inte får uppföras där människor kan se dem. Däremot får inte människor i närheten störas för mycket av det buller som verken skapar. Det finns också gränser för hur lång tid per dag som någon ska beröras av de rörliga skuggor som rotorbladen skapar.

Men i Gullbergs fall handlar inte stridsfrågan om det, utan om hur naturen och djurlivet påverkas i området. Både länsstyrelsen och Naturvårdsverket påpekar att det finns ett häckande fiskgjusepar i närheten av det planerade området.

Fiskgjusen är ingen rödlistat art i Sverige eftersom den är vanlig här. Däremot är den mer sällsynt i Europa och 35 procent av alla europeiska fiskgjusar häckar i Sverige.

Enligt artskyddsförordningens fjärde kapitel är det förbjudet att skada eller förstöra vilda fåglars fortplantningsområden och därför tycker verket att Nordex måste söka dispens för att få uppföra den planerade vindkraftsparken.

Mark- och miljööverdomstolen kommer att meddela om vindkraftparken får uppföras eller inte inom en månad.

Mer läsning

Annons