Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora skillnader i anhörigstöd i Hälsingland

Alla anhörigvårdare har rätt till avlastningsstöd från sin hemkommun. Men antalet timmar som erbjuds är olika bereonde på vilken kommun man bor i.

Annons

Bollnäs erbjuder anhöriga upp till 48 timmar fri avlösning per månad för vård av anhörig. I Söderhamn är den siffran 10 timmar. I Ovanåker kan man få 16 timmar per månad som man får disponera som man vill, sen kan man ansöka om mer tid.

Anhörigas Riksförbund är en intresseorganisation för anhörigvårdare i landet. De är kritiska till att anhörigstödet ser så olika ut i Sveriges kommuner.

– Lagstiftningen borde vara tydligare kring vad anhörigstöd innebär. Vi tycker att alla kommuner ska erbjuda minst 20 timmar fri avlösning per månad, säger Ann-Marie Högberg, ordförande för Anhörigas Riksförbund.

– Anhörigstöd är tyvärr ofta det som kommuner skär ned på. Det är dumt, eftersom anhörigvårdarna sparar mycket pengar åt kommunerna, säger Ann-Marie Högberg.

Ann-Marie Högberg, Anhörigas riksförbund

Dagverksamhet fungerar som avlösning för anhörigvårdare och korttidsvistelse kan man ansöka om, om man som anhörig ska till exempel resa bort eller känner att man behöver vila. Då kan den i behov av vård få bo på ett korttidsboende under en vecka eller fjorton dagar.

– Man tänker inte på att det är krävande att vårda och stödja en närstående. Det tär på krafterna. Det är viktigt att anhöriga tänker på sig själva och uppmuntrar anhöriga att ta hjälp och stöd för då orkar de längre, säger Barbro Sahlin, anhörigkonsulent i Söderhamns kommun och enhetschef för Klockarbo dagsverksamhet och Terrassens korttidsvård.

Läs mer: "Viktigt med stöd för att man ska orka"

Barbro Sahlin berättar att det är viktigt att man som anhörig får information om vad det finns för hjälp och stöd i kommunen.

– Det vanliga är att man som anhörig inte ser sig själv som anhörigvårdare. Har man levt ett långt liv tillsammans som par och det blir en förändring med sjukdom ser man det som en naturlig del att man tar hand om varandra, säger hon.

Många anhöriga har ständigt dåligt samvete och känner skuld och skam.

– Att fatta beslutet att man inte längre orkar vårda sin make eller maka när man en gång har lovat varandra att stödja i nöd och lust, då känns det som att man sviker, säger Barbro Sahlin.

I Söderhamns kommun finns anhöriggrupper och professionellt samtalsstöd finns genom kuratorer på sjukhuset. Barbro Sahlin har också enskilda stödsamtal.

– Jag träffar många anhöriga som säger att det absolut svåraste är att fatta beslutet att man inte orkar längre. Har man levt ett långt liv tillsamman vill man ju fortsätta göra det, säger hon.

Läs också: Kritik mot kortad tid på korttidsboendet

Som anhöriga får man ansöka om den avgiftsfria avlösningen hos kommunens biståndshandläggare.

– Är de tio timmarna inte tillräckliga ansöker man om avlösning för fler timmar. De överstigande tio timmarna får man betala en avgift för, säger Monica Roos, verksamhetschef för myndighetsenheten på Söderhamns kommun.

Läs mer: Anhöriga tar över vården

Hur man vill använda timmarna bestämmer den anhöriga själv, men man får inte spara några timmar från en månad till en annan.

– Min erfarenhet är att när det har efterfrågats mer tid så har vi som regel kunnat verkställt det, säger Monica Roos.

Monica Roos berättar att Söderhamns kommun har gjort enkätundersökningar till anhöriga om vilket stöd och vilken avlastning de efterfrågar, och att de inte fått några synpunkter om att det skulle vara för lite med tio timmar.

Antal fria avlösningstimmar/månad:

Nordanstig: 12

Ljusdal: 16 (vardagar, dagtid)

Bollnäs: 48

Hudiksvall:0 (biståndsbedömning)

Ovanåker: 3 tillfällen eller 16 timmar

Söderhamn: 10

Anhörigvårdare: En anhörigvårdare är en person som vårdar eller stödjer en närstående person som är långvarigt sjuk, är äldre och som har en funktionsnedsättning.

Källa: Socialstyrelsen

Anhörigvård: Att närstående ger omsorg i hemmet är mest vanligt i åldersgruppen 45–65 år. Anhöriga i åldern 30–44 år ger främst omsorg till barn, i åldern 45–65 år ges omsorg till föräldrar och de som är äldre än 65 år ger i hög utsträckning omsorg till make, maka eller partner.

Det är ingen större skillnad mellan kvinnors eller mäns omsorg när det gäller tid eller frekvens. Kvinnor svarar för tillsyn, umgänge och personlig omsorg medan män ger mer praktisk hjälp och ekonomiskt stöd.

Källa: Nationellt kompetenscentrum

Anhörigstöd: Kommunerna ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättningar.

Källa: Socialstyrelsen

Mer läsning

Annons