Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dyrare bygglovstaxa i maj

Från och med den 2 maj gäller den nya plan- och bygglagen.
Lagändringen har gjorts för att förenkla bygglovsprocessen samtidigt som kommunen skärper kontrollen under byggtiden.
På grund av merarbete för kommunen kommer även taxorna att höjas.

Annons

Förut har det varit lite friare att göra förändringar och utbyggnader av sitt hus om man bor på landet. Nu stramas reglerna åt. Begreppet "samlad bebyggelse" försvinner och ersätts med "sammanhållen bebyggelse". Det betyder att man gör en individuell bedömning av varje bygge. Rekommendationen blir då att alltid att kontakta bygg- och miljökontoret innan man smäckar upp en carport på tomten eller bygger sig en inglasad veranda.

Det kommer att ställas högre krav på planritningar och situationsplaner som bifogas en bygglovansökan, och byggnadens användbarhet kommer att prövas redan i bygglovet.

Startbesked måste alltid finnas innan man får börja bygga. Under byggtiden ska minst ett protokollfört tillsynsbesök utföras av bygg- och miljöförvaltningen.

När bygget är klart ska ett slutsamråd hållas på byggplatsen. Sedan ska ett slutbesked utfärdas – om alla krav som ställs i bygglovet, kontrollplanen och startbesked är uppfyllda.

Den nya plan- och bygglagen kräver större insatser från kommunens sida. Därför har bygg- och miljökontoret i Söderhamn begärt att få inrätta ny tjänst som bygglovshandläggare/byggnadsingenjör. En del av tjänsten kan finansieras genom de höjda taxorna för bygglov.

Mer läsning

Annons