Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bakläxa för kommunen om motorbana vid Flygstaden

/
  • Kommunens planer på en motorbana vid gamla flygfältet har fått bakläxa.

Länsstyrelsen anmärker på flera brister i Söderhamns kommuns detaljplan för en motorbana på det gamla flygfältet vid Flygstaden. Framför allt handlar kritiken om att det saknas en handlingsplan för att skydda det känsliga grundvattnet som finns i området.

Annons

Söderhamns kommun undersöker möjligheterna att anlägga en motorsportanläggning på det gamla flygfältet vid Flygstaden och nu har flera remissinstanser yttrat sig. Platsen där anläggningen planeras ligger i ett känsligt område med grundvatten. 60-70 procent av regnvattnet går rätt igenom marken och når grundvattnet, visar kommunens egna siffror. Vattnet kan dra med sig giftiga ämnen som sedan når grundvattnet. Vid en olycka kan stora mängder olja och bensin läcka ut, vilket kan ge ännu större konsekvenser.

– Det behövs åtgärder för att förhindra risken för skadliga ämnen läcker ut. Det är ett sårbart område, säger Josef Rundström på länsstyrelsen i Gävleborg som författat yttrandet.

I dag används grundvattnet i området inte till dricksvatten men vattnet håller en hög kvalitet och skulle kunna försörja människor med dricksvatten i framtiden. Eftersom området i dag inte fungerar som en grundvattentäckt är länsstyrelsen mildare i sitt yttrande.

– Vi tror att det kan fungera bra med en motorsportanläggning i Östansjö, men anser att kommunen behöver visa på åtgärder för att minska risken för förorening av grundvattnet, säger Josef Rundström

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att detaljplanen är för flexibel och att det i nuläget inte går att säkerhetsställa att anläggningen bedrivs utan risk att förorening av grundvattnet sker. Sammanfattningsvis ställer sig länsstyrelsen frågande om en motorsportanläggning på en grundvattenförekomst är den mest lämpliga platsen och rekommenderar att kompletteringar görs i detaljplanerna. Dessutom efterfrågas åtgärder för att utarbeta förutsättningar så att det inte ligger någon risk att grundvattnet förorenas. Söderhamns kommun har ännu inte svarat på länsstyrelsens yttrande. På kommunen är det Erika Klang Westin, miljöutredare och Dick Nilsson, planchef som har hand om ärendet.

– Efter semestern, i augusti ska vi gå igenom yttrandet ordentligt, innan dess kan vi inte säga något om länsstyrelsens yttrande, säger Erika Klang Westin som befinner sig på semester.

I ärendet har även räddningstjänsten i södra Hälsingland yttrat sig och skriver att de önskar att detaljplanen utökas med en plan att ta hand om den stora vattenmängd som förväntas användas vid en eventuell brand på anläggningen. X-trafik har även yttrat sig och noterat att det är relativt långt till närmsta busshållplats vid Flygstaden i Östansjö. I Trafikverkets yttrande skriver de att verksamheten inte får bedrivas i närheten av angränsande infrastruktur och tar upp närheten till järnvägen Ostkustbanan.

Mer läsning

Annons