Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialdemokraterna lämnade sjuka åt sitt öde

Hösten 2006 var nära 15 procent av svenskarna i arbetsför ålder långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade, på hel- eller deltid. Varje dag förtidspensionerades 140 människor i Sverige. Staten lämnade sjuka människor åt sitt eget öde, utan hjälp med rehabilitering eller en ärlig chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det var en politik som var långt ifrån medmänsklig.

Annons

För att bryta denna destruktiva trend genomförde Alliansen sommaren 2008 en rejäl reform av sjukförsäkringen.

Den tidigare passiva sjukförsäkringen ersattes med en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för avstämningar av arbetsförmågan. Totalt har 1,6 miljarder kronor avsatts för rehabiliteringsgarantin 2009-2010, vilket är den största statliga satsningen på medicinsk rehabilitering någonsin. Genom denna satsning har hittills 12 500 personer fått tillgång till behandling.

Med den tidigare Socialdemokratiska sjukförsäkringen kunde sjukskrivningen pågå hur många år som helst utan några aktiva insatser från Försäkringskassan. Oftast prövades det aldrig om de sjukskrivna kunde klara andra arbetsuppgifter. Den enda insatsen bestod normalt i att myndigheten flyttade över personen från sjukpenning till förtidspension, med en kraftig inkomstsänkning som konsekvens.

Dessa människor har drabbats hårt. Förutom den låga ersättningen mår många dåligt. Dödligheten är hög och många har en psykisk skörhet efter år i passivitet. Med en aktiv rehabilitering och stöd att hitta en väg tillbaka till arbetsmarknaden kan detta brytas.

Det har funnits en oro att reglerna skulle vara orimliga för människor som faktiskt är sjuka. Försäkringskassans egen analys visar dock att bedömningen av exempelvis cancersjuka inte har blivit hårdare sedan de nya reglerna i sjukförsäkringen infördes. Riksdagen förtydligade nu ändå regelverket för att göra det helt klart att allvarligt sjuka människor självfallet ska få sjukpenning så länge de behöver. Reglerna förtydligas också om att arbete på den egna arbetsplatsen ska kunna ske i den omfattning man klarar av utan att arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden.

Att det rått oklarhet om regeltolkningen har varit illa och vi är ledsna att den situationen har uppkommit. Men att gå tillbaka till det gamla socialdemokratiska bortsorteringssystemet är inget alternativ.

Med Alliansens politik har antalet sjukskrivna halverats, antalet förtidspensionärer blivit färre och antalet nybeviljade förtidspensioner minskat kraftigt. Fler har fått nya livschanser och våra trygghetssystem har blivit mer långsiktigt hållbara.

Hans Backman (FP)

Riksdagsledamot från Gävleborg och ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Mer läsning

Annons