Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snöröjningen: Ska jag som är rullstolsbunden behöva åka i vägbanan?

Eva Grunedal är kritisk till snöröjningen i Delsbo. Lars Svensson, verksamhetsansvarig på Hudiksvalls kommun för gata/park svarar direkt.

Annons

Vem ansvarar för snöröjningen i centrala Delsbo? Jag bor på ett äldreboende på Månsgatan. Här finns två mataffärer med bilparkering, men de är fyllda av is i massor. Även ”trottoarerna” är lika isiga.

Jag är rullstolsbunden, måste jag alltså åka på gatan?

Det ska väl skrapas och sandas? Vem bär ansvar för snöröjningen? Jag vill ha ett svar!

Eva Grunedal

Svar direkt: Får börja med att beklaga de problem du ställs inför dessa tider vid vistelse uti samhället och trafikmiljön, men vill här påpeka att kommunen inte är ensam ansvarig för alla ytor. I Hudiksvall och övriga tätorten i kommunen finns flera huvudmän ansvariga för snöröjning och halkbekämpning av vägar, gator, gång- och cykelvägar (sk gc-vägar där både fotgängare och cyklister samsas på samma väg), parkeringar mm,. Det finns allmänna, kommunala och enskilda vägar, parkeringar mm. Som fastighetsägare har man också ett stort ansvar. Inom detaljplanelagt område i kommunen har man ansvaret att sköta intilliggande gångbanor belägen utanför fastigheten längs fastighetsgräns så länge inte gångbanan nyttjas för snöupplag av kommunen. Om detta finns mer att läsa på kommunens hemsida, nyttja sökord "fastighetsägares ansvar"  och "vem sköter vägen" för att hitta mer om denna information.

Efter sträckan du efterfrågar gäller följande: Edevägen (305:an) är allmän väg vilket Trafikverket är ansvarig för. Björkgatan och Månsgatan är kommunens skötselansvar, medans gångbana efter dessa gator skall skötas av angränsande fastighetsägare längs gatan. Torget och parkeringen öster om Edevägen är kommunen ansvarig för medan parkeringen väster om Edevägen mellan affärerna där har en samfällighetsförening skötselansvaret.

Gatan och dess anordningar skall skötas så att de är i funktionsdugligt skick gällande framkomlighet och trafiksäkerhet

Självklart skall gator plogas och sandas men det finns inte i lagen några angivna mått och nivåer på kvalitetskrav för vinterväghållning av kommunala gator, men det anses vara en självklarhet att gatan ska underhållas så att den motsvarar behovet. Gatan och dess anordningar skall skötas så att de är i funktionsdugligt skick gällande framkomlighet och trafiksäkerhet. Vad som är funktionsdugligt skick får bedömas med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter enligt plan och bygglagen. Tyvärr ställs vi inför svåra prövningar med stora och hastiga svängningar i  temperatur och väderomslag vilket försvårar vinterväghållningen av gator och vägar men tillsammans kan vi göra det bättre och bra för våra kommuninnevånare.

Lars Svensson, verksamhetsansvarig gata/park

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons