Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skadeståndskrav avvisas i miljödomstolen

Ljusdals kommun går inte med på något av de skadeståndskrav som Tallåsens laxodling riktat mot kommunen. Bolaget har krävt 2 221 268 kronor som ersättning för skador som uppstått i fiskodlingen efter det att ett utskov i Kvarndammen i Tallåsen rasat.

Miljödomstolen har under två dagar hållit förhandlingar i Ljusdal sedan Ljusdals kommun i efterhand begärt tillstånd för de åtgärder som vidtagits i Sillerboån, bland annat byggande av en provisorisk tröskeldamm, efter det att delar av Kvarndammen rasade i november 2004.

Ingen av motparterna motsätter sig kommunens yrkande i den delen, men när det gäller kommunens begäran att tillståndet ska gälla fram till utgången av 2015 blev det andra bud. Fiskodlingens ägare, Fiskeriverket, Länsstyrelsen och Ljusdals fiskevårdsområdesförening vill alla att en permanent lösning ska ske så snart som möjligt och senast vid utgången av 2010.

Kommunens juridiska ombud medgav inför domstolen att de skadeståndskrav som Ljusdals fiskevårdsområdesförening ställt, 71 450 kronor, var i stora drag skäliga, men när det gäller skador som orsakats av att den provisoriska dammen utgjort hinder för fiskvandring avvisades kraven.

Skadeståndskraven från Tallåsens laxodling avvisades med motivering att dammen inte påverkat flödena i ån och därmed inte att en bakvattenström vid fiskodlingen sommartid inte tillräckligt syresatt vattnet vid fiskodlingen, vilket skulle ha lett till fiskdöd. Kommunen tar heller inte på sig ansvaret för den intagsledning till ett kläckeri, som under vintern frusit och lett till att stora mängder rom förstörts.

Dom i målet meddelas den 2 juli.