Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sitter på ett tåg som är på väg att spåra ur

Artikelförfattarna imponeras inte över skogsnäringens kampanj om den Svenska Skogen. De menar att "tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen syns allt för tydligt."

Annons

LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik skog och statliga Sveaskog kör just nu igång en mycket påkostad nationell reklamkampanj: ”Svenska Skogen” Målet är att svenskar inom några år ska få en positiv syn på kalhyggesindustrins härjningar, och tro att trädplantager är samma sak som skog, och att skogen mår bra och bör brukas mer. En kampanj som ter sig absurd i många avseenden, dels så undrar man vad ett statligt bolag gör i det här sammanhanget, den här reklamoffensiven kostar många miljoner. Dels kan man göra liknelsen om tobaks- eller oljeindustrin skulle gå ut och slå sig för bröstet, berätta hur förträffliga de är för miljön och att det är bra att olja/tobakskonsumtionen ökar för det är bra för industrin. Men, verkligheten i skogen kan inte tapetseras över. Tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen syns allt för tydligt.

Syftet med kampanjen sägs vara att folkbilda: ”Kunskaperna om den svenska skogen hos allmänheten är låg” Hmm...vad säger allmänheten? Kanske borde vi undervisa skogsindustrin om vad deras skogsbruk har för konsekvenser för miljön och på skogen. För är det någonstans kunskapsluckorna behöver fyllas igen så är det där, inte hos allmänheten, utan hos näringen. Ursäkta den raljerande tonen men det här tåget som vi alla sitter på håller på att spåra ur och de som kör har somnat vid spakarna.

Den svenska skogen har på ett fundamentalt sätt förändrats, det är en så stor och genomgripande förändring att liknelser saknas. Vi har gått från ett mångfaldsrikt skogslandskap till monokulturer och industriskogar. Internationellt sett så ligger Sverige i botten när det gäller naturvård. Kalavverkningarna är den enskilt största orsaken till förlusten av biologisk mångfald. Över 2000 skogsanknutna arter är nu uppsatta på rödlistan, en majoritet av dessa finns där på grund av skogsbruket och dess metoder. Hela ekosystem förstörs, ekosystem som ibland tagit årtusenden och århundraden för naturen att bygga upp, hugger näringen ner på ett par dagar. 61 procent av skogsytan i Sverige har kalavverkats de senaste 60 åren, till detta kommer äldre avverkningar. I den här takten så kommer all äldre skog utanför skyddade områden att avverkas inom 20 år. 43 procent av kända forn- och kulturlämningar är negativt påverkade eller skadade vid avverkning. Miljömålet Levande skogar kommer inte uppnås med dagens politik och skogsförvaltning.

Deras märkliga propaganda handlar bland annat om att de planterar fler småplantor än de äldre träd de fäller och att detta är ett bevis på att skogen mår bra. Någon kommenterade deras påståenden med att likna detta med Östersjön: “Det är som att säga att Östersjön mår bra bara för att den innehåller mycket vatten.” Nästa gång statliga Sveaskog går ut i en kampanj så hoppas vi det är med en konsekvensanalys av deras egen påverkan på miljön. Nästa gång kan skogsindustrin använda sina miljoner på att betala på sin miljöskuld till skogen och allmänheten som vid det här laget är enorm. Jo då, vi vet hur tillståndet är i den svenska skogen, vi bor där, vi vandrar i den, vi upplever den, vi ser konsekvenserna av er skövling varje dag. Upp till 80 procent av alla skogsprodukter i Sverige är kortlivade, är det värt det?

Magnus Fredrikson

Åsbro

Viktor Säfve

Hjortkvarn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons