Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sänkt dieselskatt stärker svensk näring

Skatteutskottet har i ett tillkännagivande till regeringen uppmanat denna att se över möjligheten att sänka skatten för europadiesel till samma nivå som miljöklass 1 (MK1). Europadiesel har blivit renare, håller en högre energinivå och dess partikelutsläpp kan begränsas genom partikelfilter.

Europadiesel till Sverige har tidigare uppmärksammats i en motion av de moderata riksdagsledamöterna Ann-Britt Åsebol och Lars Beckman.

Sverige svarar i dag för cirka tre procent av den totala europeiska dieselmarknaden, men efterfrågan växer snabbt. MK1 produceras i dag endast på fem raffinaderier i Sverige, Finland och Danmark. Enbart två nettoförsäljare förser de svenska dieselförsäljarna med MK1. Det är inte rimligt att marknaden domineras av så få aktörer när europadiesel kan klassas och beskattas som MK1. I den svavelfria europadieseln är det enklare att låginblanda biodrivmedel och för moderna bilar är den sammantaget den bästa dieseln.

Dålig konkurrens på marknaden för MK1 bidrar till att priserna drivs upp. Om skatten på europadiesel sänks till nivån för MK1 gynnas kunderna. Privatpersoner och åkeriägare skulle spara pengar, både på lägre priser och på lägre förbrukning. För åkeriägare skulle detta vara ett välkommet besked då många företag blir direkt påverkade av dieselpriserna. Drivmedlet utgör nämligen hela 40 procent av deras kostnader. Sveriges åkeriföretag säger själva att en skattesänkning av det här slaget är det absolut enklaste sättet att direkt påverka åkerinäringen positivt. För dem är varje sparad krona direkt kännbar. De menar också att europadiesel är det bästa bränslet för nya lastbilar.

Vi i alliansen i skatteutskottet anser därför att det är högst aktuellt att se om skatteskillnaden mellan MK1 och europadiesel kan minskas ytterligare. Europadiesel ger en något lägre bränsleförbrukning och har ett högre energiinnehåll än MK1, vilket är en fördel ur klimatsynpunkt. Dessutom genererar själva produktionsprocessen för europadieseln lägre koldioxidutsläpp än motsvarande för MK1. Bränslets högre halter av aromatiska kolväten som vid förbränning leder till partikelutsläpp gör att den bara uppfyller miljöklass 3 i Sverige. Dessa utsläpp kan dock begränsas genom användning av partikelfilter.

Resultatet av skattesänkningen på europadiesel, som vi nu föreslår, blir att dieselpriset kan sjunka med upp till 50 öre per liter tack vare ökad konkurrens. Det är en kännbar förändring. Konkurrenskraften för den svenska åkerinäringen kan då växa sig starkare gentemot europeiska åkare, vilket gynnar Sverige. Därför hoppas vi nu på att skatten på europadieseln sänks!

Lars Beckman (M)

riksdagsledamot för Gävleborg

Lena Asplund (M)

riksdagsledamot för Västernorrlands län

Ulf Berg (M)

riksdagsledamot för Dalarna

samtliga ledamöter verksamma i skatteutskottet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel