Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sanering av kisaskan vid Bergviken

Just nu pågår en större sanering av kisaska som dumpades vid Bergvikens strand.

Annons

Det finns många kisaskedeponier runt om i landet. Bara i Norrland har tiotusentals ton dumpats på land eller i vatten vid gamla sulfitfabriker.

I Vannsätter låg Bergvik & Alas sulfitfabrik, som lämnade närmare 200 000 ton kisaska efter sig, enligt länsstyrelsen.

En stor mängd har deponerats på en udde i Bergviken och det finns kisaska längs hela slänten och banvallen vid sjön, alldeles nedanför Bergviks kyrka.

Området håller på att saneras, eftersom kisaska skadar allt levande. Askan innehåller tungmetaller som bly, kadmium, koppar och zink, och det sker en spridning av ämnena från området ut mot Bergviken.

Eftersom ämnet kvalar in i högsta riskklassen vore det önskvärt att kisaskan omhändertogs, tycker Henrik Lind på länsstyrelsen.

– Men det rör sig om så stora mängder att det skulle bli allt för dyrt att göra en sådan sanering, säger han.

Det är Stora Enso och Trafikverket som samarbetar kring saneringen. Den första åtgärden är att bättra på skyddet för Bergviken.

– Vi håller på att bygga ersionsskydd mot vattnet, och vi har kommit ungefär halvvägs, säger Bo Ledin, på företaget Grundvattenteknik, som har tagit på sig uppgiften.

Trafikverket har röjt all växtlighet och karat ihop mindre mängder kisaska längs banvallen. Sedan ska nya järnvägsspår läggas på plats. När det är klart ska mer kisaska karas bort. Därefter kan banvall och slänter täckas med bergkross och morän..

Arbetet beräknas vara färdigt inom ett par, tre år.

Annons