Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Säkra kyrkans kulturminnen

Annons

Under närmare ett årtusende har ett kulturarv i form av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer byggts upp i Sverige. Det handlar om ett levande kulturarv eftersom de används även idag.

Bevarandet av kyrkliga kulturminnen är en angelägenhet för alla människor i hela landet. Centerpartiet anser därför att det är rimligt att den svenska staten tillsammans med Svenska kyrkan stödjer detta vårt gemensamma kulturarv.

Centerpartiet medverkade till att förändra relationerna mellan den svenska kyrkan och staten den 1 januari år 2000. Vi har samtidigt, både före och efter relationsändringen, drivit uppfattningen att staten måste vara med och ta ett stort ansvar för att den Svenska kyrkans alla kulturminnen ska bevaras för framtiden.

På sina håll i landet minskar nu befolkningsunderlaget och ibland också användandet av en del kyrkor. Men trots det finns det ett mycket starkt engagemang för alla kyrkor ska kunna användas och bevaras. För att klara detta, att både kunna hålla tillgängligt och bevara, fordras det att Svenska kyrkan har möjlighet att stötta ett lokalt bevarande- och förändringsarbete.

Allas tillgänglighet till vårt gemensamma kulturarv är något som Centerpartiet starkt värnar.

Staten bidrar idag genom ett system för kyrkoantikvarisk ersättning. Det handlar om resurser som ska säkerställa att det kulturhistoriska värdet inte förskingras.

I kulturminneslagen finns bestämmelser om skydd för de kyrkliga kulturminnena och det är för att kunna leva upp till dessa bevarandekrav som den kyrkoantikvariska ersättningen är till. Det innebär att Svenska kyrkan får en ersättning från staten för de extrakostnader som är en följd av bestämmelserna i kulturminneslagen. Vår erfarenhet och bestämda uppfattning är att den kyrkoantikvariska ersättningen är av en stor betydelse för bevarandet av vårt kyrkliga kulturarv.

Som framgår av regeringens nyligen presenterade skrivelse har systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen fungerat väl. Centerpartiet anser därför att staten även fortsättningsvis tillsammans med Svenska kyrkan ska stödja och stärka det kyrkliga kulturarvet. Villkoren för detta stöd måste präglas av både långsiktighet och förutsägbarhet.

För centerpartiet är det av stor betydelse att höstens budgetproposition innehåller besked om ett långsiktigt statligt åtagande för kyrkoantikvarisk ersättning för att säkra de kyrkliga kulturminnena för framtiden.

Centerpartiets kulturpolitiske talesperson

Riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet