Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så får vi kriminella att byta livsstil

Alliansregeringen har drivit igenom en lång rad reformer inom rättspolitiken. Kraftigt ökat antalet poliser och höjda straff för våldsbrottslighet, för att nämnda två saker. Det har varit viktigt, samtidigt måste målsättningen vara att få kriminella att byta livsstil. Det åstadkommer man inte enbart genom bestraffning. Trösklarna på arbetsmarknaden, för personer som avtjänat fängelsestraff, måste sänkas.

Annons

Den goda viljan finns där, även från de rättsvårdande myndigheternas sida. Men tyvärr fungerar systemet inte alltid så bra som man skulle kunna önska. Kristdemokraterna har därför tagit fram ett antal förslag på hur återanpassning, utbildning och arbetspraktik för intagna på anstalt ska kunna förbättras. Det är inget facit på exakt hur vi lyckas vända trenden med återfallsförbrytare, men det är ett bidrag i vad som behöver vara en fortlöpande diskussion om hur vi kan åstadkomma en förbättring.

* Nytt uppdrag åt arbetsförmedlingen. Systemet som det ser ut idag stipulerar att Kriminalvården ska samverka med andra samhällsaktörer för att främja återetableringen. Men dessa saknar motsvarande uppdrag tillbaka. Kristdemokraterna vill ge i uppdrag till Arbetsförmedlingen att samverka med Kriminalvården kring utslussningen av personer som friges från fängelser eller sluten ungdomsvård.

* Ändringar i socialtjänstlagen. Kommunerna bör få motsvarande uppdrag som arbetsförmedlingen, vilket rimligen bör införas i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner binds till att samverka med Kriminalvården kring dessa frågor.

* Strama åt reglerna för hur belastningssystemet används. För att personer som avtjänat sitt straff ska få en ny chans behöver vi säkerställa att belastningsregisterutdragen sker med större försiktighet. En statlig utredning tittar på den möjligheten nu, Kristdemokraterna är angelägna om att ro den processen i hamn.

* Reformera den slutna ungdomsvården. Ungdomar som begår allvarlig brottslighet har många gånger samma behov av återanpassning som vuxna lagöverträdare. Systemet behöver utformas efter den insikten, vilket inte alls är fallet i dag.

Arbetslinjen har de gånga åren varit viktig för både enskilda och Sverige som land. Personer som lever i utanförskap ska hjälpas tillbaka till arbetslivet. Men kriminalitet och fängelsevistelse är också ett utanförskap. Kristdemokraterna gör analysen att det nu krävs nya grepp för att adressera det utanförskapet och för att ge människor chansen att lämna kriminalitet bakom sig.

Caroline Szyber (KD)

riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

Anders Bergsten (KD)

gruppledare kommunfullmäktige Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel