Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(S) attackerar tjänstemän för vindkraftsärende: Vill hindra informationsmöte

/
  • Markus Evensson (S) tycker att tjänstemännen inte handlägger ett vindkraftsärende tillräckligt snabbt.

Oppositionsrådet Markus Evensson (S) anklagar plan- och byggenheten för att försinka ett vindkraftsärende och övertalade kommunstyrelsen att ta beslut på felaktiga grunder i torsdags.
– Vi protesterar mot handläggningen av ärendet och att man ska ha ett informationsmöte, sade Markus Evensson efter mötet.
Utspelet kritiseras för att kunna leda till olaglig myndighetsutövning.

Annons

Företaget Vindmark Technologies AB har lämnat in en bygglovsansökan och miljöanmälan om att få bygga sex vindkraftverk på Bondarvsberget och fem på Blacksåsberget. Ansökan kom in i april, men underlagen var inte kompletta förrän i början av september.

Då gjorde miljöenheten bedömningen att ansökan om Blacksåsberget, med dess riksintresse för friluftsliv och känsliga miljö, borde gå igenom en tillståndsprocess hos länsstyrelsen. I myndighetsnämnden röstades dock miljöenhetens förslag ner och processen kring bygglovet gick vidare.

Läs också: Tjänstemännen om (S)-attack: "Det är allvarliga anklagelser"

Nu ska nära 500 sakägare och remissinstanser få säga sitt senast i början av november. Dessutom har alla intressenter bjudits in till ett informationsmöte den 22 oktober.

Men Markus Evensson anser att allt det här tar för lång tid.

– Företaget sökte bygglov i april. Det tog oerhört lång tid innan de fick något svar, vilket gjorde att de kontaktade politiken och mig som företrädare för socialdemokraterna för att fråga hur det är går till, säger Markus Evensson.

Läs också:

Vill bygga vindkraft i Järvsö

Ingen samsyn under samråd

Företaget var enligt Markus Evensson väldigt missnöjt över att plan- och byggenheten har kallat sakägare till ett informationsmöte.

– Då kände vi att här måste vi agera. Nu får det vara nog, nu måste förvaltningen ta sitt ansvar och serva nämnden så att nämnden kan ta ett beslut.

Inför kommunstyrelsens möte i torsdags krävde Markus Evensson och hans partikamrater Stina Michelson, Örjan Fridner och Irene Jonsson att informationsmötet med sakägare den 22 oktober skulle ställas in och myndighetsnämnden i stället skulle ta beslut i bygglovsärendena den dagen.

Något protokoll har ännu inte släppts från mötet, men enligt Markus Evensson tog kommunstyrelsen beslut om att genomföra de krav som Socialdemokraterna föreslog.

– Kommunchefen är ansvarig över personalen och ska i samråd med nämndsordföranden se till att de här ärendena blir färdiga för beslut i oktober.

Läs också: Områden skyddas från vindkraft

Men riktigt så enkelt är det inte, enligt kommunalrådet Lasse Molin (M). Under mötet ska Socialdemokraternas förslag mötts av kritik och anklagats för att kunna leda till olaglig myndighetsutövning.

– Vi framförde att det stred mot kommunallagen. Kommunstyrelsen ska och får inte lägga sig i vad myndighetsnämnden gör, säger Lasse Molin.

Några beslut togs dock enligt socialdemokraternas förslag, men gick i stöpet när det uppdagades att de förutsättningar förslagen vilade på inte stämde, enligt Lasse Molin. Bland annat hävdade Markus Evensson att plan- och byggenheten hade kallat till informationsmöte utan att det var godkänt av myndighetsnämndens ordförande. Kommunstyrelsen tog därför beslut om att kommunchefen skulle se om mötet kunde ställas in.

– Sedan visade det sig att myndighetsnämndens ordförande har godkänt det. Då föll det uppdraget, säger Lasse Molin.

Markus Evensson övertalade även kommunstyrelsen att ta beslut om att kommunchefen skulle verka för att myndighetsnämnden skulle ta upp ett bygglovsärende den 22 oktober.

– Det föll också, för det var på samma premisser, säger Lasse Molin.

Uppdaterades 17.00: Det enda beslut i ärendet som kommer att behandlas bygger på ett yrkande från kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson (V). Det handlar om att kommunchefen ska utreda myndighetsnämndens organisation i relation till övrig organisation.

Att Socialdemokraterna fick ta upp sitt ärende fast det inte var med på dagordningen berodde enligt Lasse Molin på att han ville tillmötesgå oppositionsrådet.

– Han var väldigt bestämd i de här frågorna. Det var därför som jag bedömde att det var bättre att ta upp ärendet till diskussion än att bara avvisa det. Då blir det svårt när man lägger yrkanden som bygger på vissa förutsättningar.

Annons