Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna en fara för svenskt näringsliv

/

Det blir låga betyg då företagarorganisationen Svenskt Näringsliv granskar de rödgröna partiernas företagarpolitik. I en nyligen framtagen rapport granskas oppositionspartiernas förelag utifrån vilken effekt de har på tillväxten, och samtliga tre partier får underbetyg.
På en femgradig skala får Miljöpartiet starkast betyg men ändå inte bättre än 2+. Socialdemokraterna kommer därefter med betyget 2. Sist hamnar som väntat Vänsterpartiet med det blygsamma betyget 1.

Annons

Det som framför allt drar ner betygen är den enorma skatteschock som väntar i det fall som de rödgröna skulle få bestämma. Under första året av nästa mandatperiod vill S och MP höja skatterna med 17-20 miljarder kronor. Vänsterpartiet föreslår skattehöjningar på hela 47 miljarder kronor.

Fast det är inte bara de höjda skatterna som är en belastning för näringslivet enligt rapporten. Även flera andra förslag skulle påverka negativt, såsom höjning av nivåer och tak i A-kassan och förslaget att ge alla rätt att arbeta heltid.

Samtidigt får de rödgröna partierna också beröm för några förslag som skulle vara positivt för företagandet. De är dock inte på långa vägar tillräckligt många eller tillräckligt positiva för att väga upp alla negativa konsekvenser.

Det går inte att tolka rapporten på något annat sätt än att Svenskt Näringsliv finner det förödande för svenskt företagandet om vi skulle få en rödgrön regering. Att det vore en fullkomlig katastrof i det fall Vänsterpartiet skulle få ett stort inflytande över näringspolitiken. Vilket i rapporten uttrycks som att Vänsterpartiets politik skulle utgöra "ett förödande slag mot svenska företags tillväxtmöjligheter".

Vänsterledaren Lars Ohly delar föga förvånande inte Svenskt Näringslivs analys. I stället anklagar han rapporen för att vara högervinklad och oerhört skatteinriktad. Vilket troligen kommer sig av att han har svårt att förstå vitsen med att företag över huvud taget ska gå med vinst. Att drivkraften och därmed viljan att starta ett företag kan påverkas negativt om förutsättningarna för att tjäna pengar försämras.

Fast man får ändå begripa att de rödgröna partierna opponerar mot att deras politik beskrivs på detta sätt. Det är naturligtvis aldrig roligt när ens politik inte uppskattas. Hur riktig kritiken än må vara.

Extra problematiskt är det ju för de rödgröna eftersom de den senaste tiden har försökt att profilera sig som företagsvänliga. Socialdemokraterna lanserade sig på sin nyligen genomförda kongress som ett småföretagarparti. Och Lars Ohly ville för någon vecka sedan ge sken av att han var företagarvän.

Då är det självklart lite jobbigt om de som omfattas av politiken inte uppfattar de på samma sätt.

Samtidigt som de svenska företagen i en tilltagande omfattning uppskattar regeringens näringspolitik. Sedan förra sommaren har organisationen Företagarna mätt företagarnas förtroende för regeringens näringspolitik. Trots den senaste tidens utspel från de rödgröna har förtroendet för regeringen stärkts och är nu uppe på toppnivån 65 procent.

Även om det finns mycket kvar för regeringen att göra, och som ganska snart skulle kunna omsättas i praktisk handling om inte Moderaterna höll emot, är det uppenbart att alliansens näringspolitik är vida mer uppskattad än den rödgröna.

Mer läsning

Annons