Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksväg 83 - en ödesfråga för regionen

Företagarna i Bollnäs anser att riksväg 83 är i mycket stort behov av omedelbara förbättringar.

Annons

Mellan åren 2003 och 2008 inträffade 48 olyckor med döda eller svårt skadade på riksväg 83. Det tycker vi är skäl nog för att prioritera aktuell del av riksväg 83 som går mellan Bollnäs- Ljusdal före aktuell del av riksväg 50 mellan Bollnäs-Söderhamn. Det tycker man inte i Region Gävleborgs länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021. Där vill man först och för mest pengar bygga om den mindre olycksdrabbade riksväg 50. Att "dödens väg" ska stå åt sidan för att åtgärda en redan bra väg ställer vi oss mycket frågande till. Vi ser inga hållbara argument för den prioriteringen.

Att snabbt förbättra riksväg 83 är mycket viktigt för utvecklingen av Hälsinglands inlägg och hela regionen.

Viktiga skäl för att prioritera riksväg 83 framför riksväg 50:

- Rädda liv.

I länsplanen presenteras statistik över trafikmängd och olyckor som tydligt visar att behovet av förbättringar är större på riksväg 83 än riksväg 50. Riksväg 83 är Hälsinglands mest trafikerade väg, undantaget E4. Dessutom ökar trafiken med upp till 60 procent i samband med fjällturismen. Vägverkets föreslår hastighetsbegränsningen 80 km/tim på riksväg 83 och 90 km/tim Bollnäs-Söderhamn, vilket bekräftar att riksväg 83 är i sämre skick.

- Näringslivsutveckling och arbete.

Riksväg 83 är den regionala pulsådern för Hälsinglands inland.Arbetspendlingen är stor. Även om järnvägens kapacitet förbättras kommer riksväg 83 vara det huvudsakliga alternativet för pendling. Vidare är näringslivets utveckling i inlandet beroende av en bra standard på riksväg 83. Alla skogstransporter från inlandet till kusten är helt beroende av denna väg, liksom många industrier i Bollnäs och angränsande kommuner. Som exempel kan nämnas Arbrå med tung industri och Norrborn industriområde strax norr om Bollnäs med många expansiva industrier och företag. En utbyggnad av Norrborn industriområde planeras, vilket kommer att medföra ytterligare belastning på riksväg 83. Sedan har vi en mängd mindre lokala företag som rör sig med bil i och runt Bollnäs, samt till angränsande kommuner. De uppfattar riksväg 83 som ett större problem än riksväg 50. Vad gäller handel så har Bollnäs med sin strategiska placering mitt i landskapet utvecklats till ett handelscentrum. Planerade etableringar kommer att öka trafiken på riksväg 83.

- Turism och miljö.

Turismen i Hälsingland ökar. Enbart Järvsöbacken har årligen 160 000 besökare och är vid sidan av Kungsberget det mest besökta målet i länet. I Hälsinglands inland sker stora satsningar på turism, vilket kommer att öka trafikmängderna på riksväg 83. Även fjällturismen ökar.Efter utbyggnad av E4:an mot Hudiksvall kommer riksväg 83 fortfarande vara en drygt två mil kortare fjällväg. Det ökande antalet fjällturister kommer fortsätta att åka Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal, vilket även miljöhänsyn talar för.

Vi har skickat ett yttrande med våra synpunkter angående Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021till Region Gävleborg. Vi har även skickat ett yttrande till Vägverket angående förslag om nya hastighetsgränser.

Mats Lindén

Ewa Eriksson

Rolf Volungholen

Yanina Westergren

Annelie Fällström

Mer läsning

Annons