Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Replik: Vi har olika uppfattningar Patrik Karlsson

Generaldirektören på Skogsstyrelsen borde bytas ut, det anser jag fortfarande, skriver Ingvar Bengtsson i ett svar på en tidigare insändare.

Annons
Lavskrikor.

Sent genmäle till Patrik Karlssons svar på min insändare över Skogsstyrelsens agerande.

Patrik påstår att det är mycket sällan man stoppar en hel avverkning, bara i mitt närområde Arbrå – Vallsta har man stoppat åtminstone fem hela avverkningar. Markägaren ersätts inte trots att hans möjlighet till inkomst stoppas, det tycker jag inte står i proportion till intrånget. Patrik kanske inte anser att det är ett stort intrång att beröva markägare sin möjlighet till inkomst och överlevnad, där har vi olika uppfattningar.

Patrik hävdar legalitet till Skogsstyrelsens inskränkningar. I Miljöbalken 8:1 står: Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en vilt levande djurart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en sådan art.

EU-direktiven: Fågeldirektivet behandlar ”bevarandet av alla fågelarter som naturligt förekommer” inom territoriet. För de arter som anges i bilaga 1 ska ”särskilda åtgärder för bevarande av deras livsmiljö vidtas”. Lavskrikan är inte upptagen i bilaga 1. Även artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet har betecknat lavskrikan som livskraftig och angett den svenska populationen som ”stabil”.

I regeringsformen (grundlag) slår man fast i den första paragrafen: Den offentliga makten utövas under lagarna. Myndighetsbeslut måste alltså hålla sig inom ramen för 8:1 i Miljöbalken. Eftersom man inte gör det så saknar man legalitet för sitt agerande.

Skogsstyrelsen kan välja, - anser man att lagstiftningen är otydlig har man kunnat invänta regeringens utredning i stället för att beröva enskilda markägare sin lagstiftade rätt att bruka sin egendom. Det hade förmodligen inte inträffat om det funnits ett tjänstemannaansvar.

Beträffande att man gör bedömningar enligt gällande lagstiftning stämmer inte, man väljer att bortse från Miljöbalken 8:1. Man tror sig ha rätt att välja lite hur som haver bland förordningar och direktiv utan att bry sig att om en föreskrift står i strid med en bestämmelse i överordnad författning får den inte tillämpas.

I regeringens regleringsbrev sägs bl a att myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet, förenkla för företagare. Skogsstyrelsen har en annan agenda.

Jag anser fortfarande att generaldirektören ska bytas ut, regeringen sparkade ut Ann-Marie Begler som gjorde sitt jobb, då borde man också byta ut Herman Sundqvist också som inte gör sitt jobb.

Ingvar Bengtsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons