Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

REPLIK: Skogsstyrelsen tvår sina händer – och förlorar i förtroende hos skogsägarna

Det finns ett behov av att öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter för förbättra legitimiteten för den förda politiken. Skogsstyrelsen fortsätter ändå att göra inskränkningar för skogsägarna, fast vinsten för samhället ej uppfyller kravet på stor vinst, skriver signaturen Markägare.

Replik på insändaren från Skogsstyrelsen: Samråd med oss på Skogsstyrelsen när det gäller nyckelbiotoper och granbarkborre!

Att få sin skog klassad som nyckelbiotop, det vill säga en skog med höga naturvärden, innebär inte att Skogsstyrelsen förbjuder avverkning skriver Charlotta Ryd. Känner du inte till vad denna klassning får till följd? Ingen industri får köpa virke från nyckelbiotop-klassad skogsmark, enligt certifieringen för skogsindustrin. Detta utnyttjar Skogsstyrelsen och tvår sina händer och säger att man inte förbjuder avverkning, men vad blir följden Charlotta Ryd?

Nyckelbiotopsinventeringen stoppades i Januariavtalet (Pos 26) och när det gäller inventering i samband med avverkningsanmälan, så upphör den senast vid kommande årsskifte. I förvaltningslagen står det att man som myndighet inte får göra inskränkningar i den enskildes egendom om det inte motiverar en stor vinst för samhället. Skogsstyrelsen fortsätter ändå att göra inskränkningar, fast vinsten för samhället ej uppfyller kravet på stor vinst.

Malmö förvaltningsdomstol har fastställt att registrering av nyckelbiotoper är en myndighetsutövning, som får så långtgående konsekvenser för skogsägare att den kräver stöd i lag för att kunna genomföras. Eftersom nyckelbiotopsinventeringen inte har sådant lagstöd anser domstolen att biotoperna måste avregistreras. Skogsstyrelsen har förlorat ytterligare mål men fortsätter att göra inskränkningar i den enskildes egendom utan att ta lärdom av domarna. Räcker inte detta för en ändring av beslutet Charlotta Ryd?

Läs också tidigare insändare från signaturen Markägare: Är det så här Skogsstyrelsen i Bollnäs vill att svenska skogar ska se ut i framtiden?

"För Skogsstyrelsen handlar inte domstolsärendena om att vinna eller förlora. De handlar om att vi ska få den vägledning vi som myndighet behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut" skriver Herman Sundqvist generaldirektör Skogsstyrelsen i en replik på ett debattinlägg från tre riksdagsledamöter. Har inte Skogsstyrelsen fått vägledning av domen hos Malmö förvaltningsdomstol och i Skogsutredningen som regeringen tillsatt?

Det finns ett behov av att öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter för förbättra legitimiteten för den förda politiken. Utgångspunkten är att stärka och värna den privata äganderätten, samt att inskränkningar i äganderätten ska ske med markägarens samtycke och på frivillig grund. Enligt Europakonventionen har man rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. Detta innebär att nödvändigheten av ett intrång måste balanseras mot skadan den enskilde drabbas av till följd av intrånget.

Markägare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel