Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

REPLIK: Elbrist hotar om vi stoppar kärnkraften

Reidar Carlssons ledartext utgår från en rapport från Energimyndigheten där framtida produktionstillgångar och förväntad elförbrukning anges. Ur dessa siffror kan inte dras den slutsats som görs, skriver Sivert Göthlin i en replik.

Annons

Ledaren Reidar Carlsson: Ryktena om framtida elbrist totalt felaktiga ger en grovt felaktig bild av hur leveranssäkerheten i elsystemet påverkas vid stopp av ytterligare kärnkraft.

Ledartexten utgår från en rapport från Energimyndigheten där framtida produktionstillgångar och förväntad elförbrukning anges. Ur dessa siffror kan inte dras den slutsats som görs. Man måste se på hur elförsörjningen klaras både energi- och effektmässigt. Hänsyn måste tas till att vindkraft är en väderberoende produktion så att back-up alltid måste finnas. Vidare kan den vindkraft som byggs i Norrland inte överföras söderut på befintligt elnät. Kapaciteten på stamnätet är högst ca 8 000 MW norr-söder vilket bara är ungefär hälften av redan utbyggd vattenkraft.

Ansvaret för driften av elsystemet ligger på Svenska kraftnät som årligen rapporterar till regeringen om kraftbalansen det gångna och kommande år. Den senaste rapporten är daterad 2019-06-28 och visar på risk för stora elbrister under topplasttid efter stopp av Ringhals 1 och 2. Bristen blir 1 700 - 3 300 MW beroende på hur kall vintern blir. Detta är 7-13% av totala elförbrukningen.

Bristsiffrorna är framkomna efter antaganden om tillgängligheten hos de olika kraftslagen baserade på historiska data. I värsta fall kan man tänka sig väsentligt högre brist. För kärnkraften räknas med 90% tillgänglighet men är det största aggregatet (O3) ur drift är tillgängligheten 10% lägre. För vindkraften räknas med 9% tillgänglighet men det gångna året var lägsta värdet bara 2%.

Solkraft kan aldrig ge ett bidrag till effektbalansen vilket inte heller Svenska kraftnät räknar med för maximalt elbehov inträffar när det är mörkt. Solcellerna kan även vara täckta med snö. Kraftslaget kan aldrig komma att få någon större omfattning här eftersom produktionen till stor del kommer sommartid när elbehov och elpris är som lägst och vi ofta redan har ett exportöverskott.

Fullföljs det planerade stoppet av driftdugliga kärnkraftsaggregat får vi den sämsta leveranssäkerheten i elförsörjningen på 50 år. Det var vintern 1969/70 som vi senast hade brist med förbud för viss elanvändning. Uppkommer en bristsituation snabbt måste s k rullande bortkoppling av elanvändare tillämpas vilket är oacceptabelt i ett modernt samhälle.

Sivert Göthlin, civilingenjör och tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel