Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

REPLIK: Dialog om demensboende i Ljusdal har blivit monolog

Det är riktigt som László skriver att KPR sammanträder fyra gånger per år. Där ges enbart information om tagna beslut. Eventuella synpunkter förs inte vidare. Rådet ges ingen möjlighet att ens diskutera idéer, utan ställs inför fullbordat faktum. Var fanns dialogen om exempelvis Gullvivan?

Annons

László Gönczi har valt att bemöta min insändare. Den replik som László har kommit med föranleder ett förtydligande. Förtydligandet är en inlaga från min sida.

Svar från kommunens sida fortsätter att utebli. I en bilaga till vårt remissyttrande över det nya demensboendet ställdes en del frågor som nu delvis besvaras av László. Platsen "Östernäs har legat som ett huvudalternativ under den långa förstudietiden som Yvonne Oscarsson (V), ordförande i den förra omsorgsnämnden, hade tagit initiativet till". Svaret är delvis rätt, men mina huvudfrågor var: Hur ser utredningen ut? Hur kom utredningen fram till Ljusdals köping?

Dessa frågor har inte besvarats. László tog beslutet att demensboendet skulle ligga på Östernäs, trots att han medger att många frågor rörande Östernäs är obesvarade. Nu tittar kommunen på andra områden.

I ett mejl 1 september från László skriver han att det nya boendet är avsett för i första hand Ljusdals köpings invånare. I stort sett samma sak skriver Markus Evensson i sitt mejl den 9 november: "Ljusdal är centralort och det är här behovet finns".

Svaren föranleder en följdfråga: Kommunens invånarantal är cirk 19 000, centralortens dvs köpingens invånarantal är cirka en tredjedel (enl. SCB). Vad händer med dementa som bor utanför köpingen? Blir inte invånarna utanför köpingen dementa?

Det nya demensboendet skulle byggas på Östernäs för minst 60 personer enligt remiss. Nu pratas om Gärdeåsen. Rykten gör gällande att även andra områden kan vara aktuella, och då för cirka 40 boende. Var finns underlaget för siffrorna? Vilken statistik används, för bestämmelse av antalet vårdnadstagare? Följer kurvan för framtida demens ålderskurvan?

Det antyds eller sägs att det är billigare att bygga nytt istället för förändring av befintliga anläggningar. Det stämmer om det är samma totalsummor som blir resultatet. Så är nu inte fallet. I en renovering/förändring av ett befintligt boende handlar det alltid om andra typer av investeringar. Allt beroende på behovet. Det innebär att varje insats kräver en utredning och konsekvensanalys. Det handlar alltid om människor, deras boende och personalens situation. Det sägs att en ny anläggning kan utrustas med dagens teknik. Viktigt att komma ihåg är att dagens moderna teknik är omodern i morgon. Förändringar i ett boende är alltid aktuellt.

Frågor har ställts till fullmäktiges presidium. Jag har då trott att svaren skulle kunna fås där. Något svar har inte erhållits. Anledningen till uteblivet svar, eller om svar ges vid annat tillfälle, meddelas inte.

Det är riktigt som László skriver att kommunala pensionärsrådet, KPR, sammanträder fyra gånger per år. Där ges enbart information om tagna beslut. Eventuella synpunkter förs inte vidare. Rådet ges ingen möjlighet att ens diskutera idéer, utan ställs inför fullbordat faktum. Var fanns dialogen om exempelvis Gullvivan? Synpunkter som framförs i eventuella remisser diskuteras inte, besvaras inte. Dialog har blivit monolog.

Kurt L Rådlund, ordförande Hennan PRO, ordinarie ledamot KPR

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel